C# İf-Else

İf kelimesinin Türkçe anlamı eğer demektir.  Else kelimesinin Türkçe anlamı ise değilse (aksi takdirde) demektir.

İf komutu bir programda verilen koşulu veya koşulları kontrol etmek için kullanılmaktadır.. Belirli bir şarta göre yapılması istenilen işlemler veya yapılması istenmeyen işlemler için kullanılmaktadır. 

İf – Else  dediğimizde aklınıza gelecek :

 • İlk olarak kontrol etmek aklımıza gelecek
 • Doğru mu ? ( Doğruysa yapılacak işlemler )
 • Yanlış mı ? ( Yanlışsa yapılacak işlemler)

İf 

İf komutu koşulu kontrol eder ve doğru mu yanlış mı olduğunu belirlemek için kullanılır. Belirli olan koşula göre işlem yaptırır.

Else : 

Else komutu ise yanlışsa yapılacak işlemlerin bulunacağı bölümdür.

 

İf Komutu Kullanımı

Programda sadece koşulun doğruluğu ile işlem yapılacaksa if aşağıdaki şekilde kullanılmaktadır.

if ( koşul )
{
// Koşul doğruysa yapılacak işlemler;
}

 

İf Else Komutu Kullanımı 

Programda sadece koşulun hem doğruluğu hem de yanlışlığı için işlem yapılacaksa if - else aşağıdaki şekilde kullanılır :

if ( koşul )
{
// Koşul doğruysa yapılacak işlemler;
}
else
{
// Koşul yanlışsa yapılacak işlemler;
}

 

Bilgi: İf-else komutunda koşul bölümünde tek satır olarak işlem yapılacaksa süslü parantez kullanmaya gerek yoktur.

if ( koşul )
   // Koşul doğruysa yapılacak işlemler;
else
   // Koşul yanlışsa yapılacak işlemler;

 

Örnek :

Kullanıcının yaşına göre askere gidip gitmeme durumunu sizinle paylaşan C# kodu.

int yas=22;

if(yas>=20)
 {
  Console.WriteLine("Askere Gidebilirsiniz.");
 }
else
 {
  Console.WriteLine("Askere Gidemezsiniz.");
 }

Console.ReadLine();

// Çıktı:
// Program sonucunda ekrana Askere Gidebilirsiniz. yazacaktır

 

Önceki Ders: C# Veri Girişi Sonraki Ders: C# Switch-Case