C# Klavyeden Yaşı Girilen Kişinin Ehliyet Alıp Alamayacağını Bulma

Klavyeden yaşı girilen kişinin ehliyet alıp alamayacağını gösteren C# programının nasıl yazıldığını öğreneceksiniz.

Klavyeden yaşı girilen kişinin ilk olarak kullanıcıdan yaşını girdirme işlemi yapacağız.

Daha sonra if ve else komutları ile kontrol ederek 18 yaşında veya 18 yaşında büyükse ehliyet alabilir , değilse ehliyet alamazsını yazmasını sağlayacağız.

Klavyeden yaşı girilen kişinin ehliyet alıp alamayacağını gösteren C# programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace klavyedenyasigirilenkisininehliyetkontr
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      //Klavyeden yaşı girilen kişinin ehliyet alıp alamayacağını gösteren C# programını yazınız.

      Console.WriteLine("Lütfen Yaşınızı Giriniz");
      int yas = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      if (yas>=18)
      {
       //Doğruysa ehliyet alabilirsiniz 
       Console.WriteLine("Ehliyet alabilirsiniz");
      }
      else
      {
        //Yanlışsa ehliyet alamazsınız
        Console.WriteLine("Ehliyet alamazsınız");
      }

      Console.ReadLine();


    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Klavyeden Girilen Sayının Pozitif mi Negatif mi Olduğunu Bulma Sonraki Ders: C# Klavyeden Notu Girilen Öğrencinin Dersten Geçip Geçmediğini Hesaplama