C# 100 Üzerinden Yazılı Notu Girilen Öğrencinin 5'lik Sistemdeki Not Karşılığını Bulma

Klavyeden girilen puanın 5’lik not sisteminde karşılığını bulan C# programını yazın. (45=1, 10 =1, 50=2,60=3, 70=4,85=5 yazacak) (0-49 =>1 , 50-59=>2, 60-69=>3, 70-84=>4, 85-100=>5)

100 Üzerinden Yazılı Notu Girilen Öğrencinin 5'lik Sistemdeki Not Karşılığını Bulan C# Programının Kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace klavyedengirilenpuaninnotkarsiligi
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      //Klavyeden girilen puanın 5lik not sisteminde karşılığını bulan C# programını yazın. 
      //Örneğin: (45=1, 10 =1, 50=2,60=3, 70=4,85=5 yazacak) 
      //(0-49 =>1 , 50-59=>2, 60-69=>3, 70-84=>4, 85-100=>5)

      Console.WriteLine("Lütfen puanınızı giriniz");
      int puan = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      if (puan>=0 && puan<=49)
      {
        Console.WriteLine("Notunuz 1");
      }
      else if (puan >= 50 && puan <= 59)
      {
        Console.WriteLine("Notunuz 2");
      }
      else if (puan >= 60 && puan <= 69)
      {
        Console.WriteLine("Notunuz 3");
      }
      else if (puan >=70 && puan <= 84)
      {
        Console.WriteLine("Notunuz 4");
      }
      else if (puan >= 85 && puan <= 100)
      {
        Console.WriteLine("Notunuz 5");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Hatalı puan girdiniz. Lütfen 0 ile 100 arasında bir puan giriniz");
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Klavyeden Yaşı ve Cinsiyeti Girilen Kişinin Askere Gitme Durumu