C# Klavyeden Girilen Sayı Kadar Ekrana Merhaba Dünya Yazma

For Döngüsü ile Klavyeden girilen sayı kadar ekrana Merhaba Dünya yazan C# programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace klavyedengirilensayikadar
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      //Klavyeden girilen sayı kadar ekrana Merhaba Dünya yazan C# programını yazın.

      Console.WriteLine("Lütfen bir sayı giriniz");
      int sayi = Int32.Parse(Console.ReadLine());


      for (int i = 0; i < sayi; i++)
      {

        Console.WriteLine("Merhaba Dünya");

      }

      Console.ReadLine();

    }
  }
}

 


C# Z'den A'ya Kadar Ekrana Yazma

For Döngüsü ile Z’den A’ya kadar ekrana yazan C# programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ZdenAyaekranayazan
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      //Z’den A’ya kadar ekrana yazan C# programını yazın.

      for (char i = 'z'; i > 'a'; i--)
      {
        Console.WriteLine(i);
      }

      Console.ReadLine();

    }
  }
}

 


C# 100'den 1'e Kadar Ekrana Yazma

100’den 1’e kadar ekrana yazan C# programının kodlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

For Döngüsü ile 100’den 1’e kadar ekrana yazan C# programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace _100den1ekadarekranayazan
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      //100’den 1'e kadar ekrana yazan C# programını yazın.

      for (int i = 100; i > 1; i--)
      {
        Console.WriteLine(i);
      }

      Console.ReadLine();

    }
  }
}