C# Foreach Döngüsü

C# programlama dilinde diziler için kullanılan bir döngü çeşidi'dir. C# foreach döngüsü diziler içindeki değerleri kullanmak için kullanılmaktadır. 

Foreach döngüsü sayısal veya metinsel dizi içindeki verileri sırasıyla değişkene atama işlemi yaparak dizi içindeki elemanların hepsini sırasıyla listeleme işlemi yapar. Bu listeleme işlemi yaparken diziler ile ilgili farklı işlemler de yapabilirsiniz.

Dizileri öğrendikten sonra daha iyi anlayacaksınız. Dizileri öğrenmek için c# diziler isimli dersimize bakabilirsiniz.

C# Foreach Döngüsü Kullanımı

foreach (veri_türü degisken_ismi in dizi_ismi) 
{

 //degisken_ismi ekrana yazdırılır veya farklı bir işlem yapılır

}

 

Örneğin:

Rakamlar dizisi içindeki elemanlar foreach döngüsü ile x değişkeni içine aktarılır ve Console.WriteLine komutu ile x değişkenine alınan elemanlar sırasıyla ekrana yazdırılır. Ekrana alt alta 0123456789 yazacaktır.

int[] rakamlar= {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};

foreach (int x in rakamlar) 
{
 Console.WriteLine(x);
}

 

C# Foreach Döngüsü Örnekleri :

 

Örnek 1:

Foreach döngüsü kullanılarak ekrana dizi içindeki Html, Css, JavaScript ve Php derslerini sırasıyla alt alta yazma işlemi yapacaktır.

string[] dersler= {"Html", "Css", "JavaScript", "Php"};

foreach (string yazilacak in dersler) 
{
  Console.WriteLine(yazilacak);
}

 

Örnek 2:

Foreach döngüsü kullanarak notlar dizisi içindeki verileri not isimli değişkene atarak notları sırasıyla işler ve 50 ve üstü notlar için Notunuz iyi, 50 altı notlar için Notunuz Kötü şeklinde ekrana yazacaktır.

int[] notlar= {100,50,85,90,25,45,37,75,87};

foreach (int not in notlar) 
{

 if(not>=50
 {
  Console.WriteLine(not+" :Notunuz İyi");
 }
 else
 {
  Console.WriteLine(not+" :Notunuz Kötü");
 }

}

 

Önceki Ders: C# Do-while Döngüsü Sonraki Ders: C# Break Komutu