C# Üç Sayının Çarpımı

Üç sayının çarpımını bulan ve ekrana yazan C# programının nasıl yazıldığını sorusunun cevabını aşağıdaki kodlardan öğrenebilirsiniz.

Üç sayının çarpımını bulan C# programı kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ucsayinincarpimi
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      int sayi1, sayi2, sayi3, carpim;

      sayi1 = 37;
      sayi2 = 6;
      sayi3 = 100;

      carpim = sayi1 * sayi2*sayi3;

      Console.WriteLine(carpim);
      Console.ReadLine();


    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# İki Sayının Çarpımı Sonraki Ders: C# Çıkarma İşlemi