C# Metotlar

C# programlama dilinde metotlar benim en çok kullandığım diğer ismiyle fonksiyonlar, programların herhangi bir yerinde çağırılarak kullanılan kod parçalarına metot denmektedir.

Metotlar(Fonksiyonlar)'ın Avantajları:

  • Aynı kodu defalarca yazmaya gerek kalmaz.
  • Zamandan tasarruf sağlar.
  • Programdaki kod sayısı kısalır.
  • Programın okunması kolaylaşır.
  • Program yapısal bir görünüm kazanır.

Metotların Dezavantajları:

  • Metotlar tek başına çalışmazlar, metotların çalışabilmesi için program içinden çağırılması gerekmektedir. 

 

Metot Tanımlama

erişim_türü dönüş-tipi metot_ismi(parametre-listesi)
{

// metodun içinde çalıştırılacak kodlar;

}

Metot tanımlamak için bilinmesi gerekenler vardır. Bunlar:

  • Erişim türü : Erişim türünde programın diğer bölümlerinden erişilip, erişilmeyeceğini belirlemek için kullanılır. Erişim türleri public (Programın her yerinden çağırılması isteniyorsa), static (Ana metod(Main(string[] args) içerisinde çağırılacaksa bu erişim türü kullanılır), private (Varsayılan erişim türüdür. Herhangi bir erişim türü belirlenmezse bu erişim türü kullanılır. Private erişim türü yalnızca metodun yazıldığı sınıfın içerisinde kullanılır )
  • Dönüş tipi : Dönüş tipini geriye değer döndürmesini istiyorsak int, string vb. tanımlayabiliriz geriye değer döndürmek içinse return komutu kullanılır.. Eğer geriye değer döndürmeyen fonksiyon kullanacaksak void 'i kullanmamız gerekir.
  • Metot ismi : Normal değişken ismi tanımlar gibi tanımlanmaktadır. C# değişkenler isimli dersimizden daha fazla bilgi alabilirsiniz.
  • Parametre Listesi : Parametre listesinde hiç parametre olmayabilir, bir parametre var ise direk yazılır eğer birden fazla parametre var ise virgül (,) ile ayrılarak parametre türü ile birlikte girilir. Parametreler metodun çalışması için gerekli olan verilerin alınması için kullanılmaktadır.

C# Metot (Fonksiyon) Örnekleri:

Örnek 1:

Geriye değer döndürmeyen fonksiyon yani metot örneği:

static void yazdir()
{
Console.WriteLine("Merhaba Türkiye");
}

static void Main(string[] args)
{

yazdir();

}

Yukarıdaki örnekte bulunan metodu birden fazla kez kullanmak istersek eğer : Aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz.

static void yazdir()
{
Console.WriteLine("Merhaba Türkiye");
}

static void Main(string[] args)
{

yazdir();
yazdir();
yazdir();

}

 


Örnek 2:

Parametre alan fakat geriye değer döndürmeyen fonksiyon örneğini yapalım. Klavyeden ismimizi girdirelim ve bize hoşgeldin ismimiz şeklinde bilgi versin. İsme AZKOD yazar isek Hoşgeldin AZKOD yazma işlemi yapacaktır.

static void bilgi(string isim)
{

Console.WriteLine("Hoşgeldin "+isim);

}

static void Main(string[] args)
{

Console.WriteLine("Adınızı Giriniz");
string ad = Console.ReadLine();

bilgi(ad);
}

 

Örnek 3:

Parametre alan ve geriye değer döndüren fonksiyon örneğini yapalım. 

static int kare_alani(int sayi)
{

int hesapla=sayi*sayi;

return hesapla;

}

static void Main(string[] args)
{

 Console.WriteLine("Karenin Bir Kenarını Giriniz.");
 int kenar= Int32.Parse(Console.ReadLine());

 int sonuc=kare_alani(kenar);

 Console.WriteLine(sonuc);

}

 

Önceki Ders: C# Diziler Sonraki Ders: C# Metinsel Metotlar