C# Do-while Döngüsü

Do-while döngüsü koşulun doğruluğunu kontrol etmeden en az bir kere çalıştırılması istenilen durumlarda kullanılmaktadır.

Do while döngüsü while döngüsüne benzemektedir. Fakat aralarında ufak bir fark vardır. Bu fark while döngüsü koşulun doğruluğunu başta kontrol eder, do-while döngüsünde koşul yanlış olsa bile bir kez çalışır.

C# Do-while Döngüsü Kullanımı

do {

//yapılacak işlemler;
//arttırma veya azaltma işlemi

} while(koşul);

Bilgi: Döngüde arttırma veya azaltma işlemi yapmazsanız döngü sonsuz döngü olur.

 

Örneğin:

Koşul yanlış olsa bile en az birkez çalışır. Aşağıdaki örnekte koşul yanlış ve birkez çalışacak 5 yazıp döngüden çıkacaktır.

int i = 5;

do
{
 Console.WriteLine(i);
 i++;

} while (i<4);

Console.ReadLine();

 

C# Do-While Döngüsü Örnekleri:

Do-while döngüsü ile while ve for döngüleri ile yapılan tüm işlemler yapılabilir.

Örnek 1:

Rakamları do-while döngüsü kullanarak ekrana yazan C# kodu

int i = 0;

do
{

 Console.WriteLine(i);
 i++;

}while (i<10);

Console.ReadLine();

 

Örnek 2:

A’dan Z’ye kadar do-while döngüsü ile ekrana yazan C# programının kodu.

char i = "A";

do
{

 Console.WriteLine(i);
 i++;

}while (i<="Z");

Console.ReadLine();

 

Örnek 3:

Klavyeden yaşı girilen 10 kişiden kaçının askere gidip gidemeyeceğini bulan C# programının kodları:

int i = 0;
int sayac = 0;
        

do
{
 Console.WriteLine("Lütfen "+(i+1)+". kişinin yaş giriniz");
 int yas = Int32.Parse(Console.ReadLine());

 if (yas>=20)
 {
  sayac++;
 }


 i++;

} while (i<10);

Console.WriteLine("Askere gidebilen kişi sayısı=" + sayac);
Console.WriteLine("Askere gidemeyen kişi sayısı=" + (10 - sayac));

Console.ReadLine();

 

Önceki Ders: C# While Döngüsü Sonraki Ders: C# Foreach Döngüsü