C# Klavyeden Girilen Sayının Pozitif, Negatif veya Sıfır Olduğunu Bulma

Klavyeden girilen sayının negatif, pozitif veya sıfır olduğunu bulan C#  programının kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace klavyedengirilensayipozitifnegatifsifir
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      //Klavyeden girilen sayının negatif, pozitif veya sıfır olduğunu bulan C# programını yazın


      Console.WriteLine("Lütfen bir sayı giriniz");
      int sayi = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      if (sayi>0)
      {
        Console.WriteLine("Sayı Pozitif");
      }
      else if (sayi<0)
      {
        Console.WriteLine("Sayı Negatif");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Sayı Sıfır");
      }

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Klavyeden Girilen Kullanıcı Adı ve Şifre Kontrolü Sonraki Ders: C# Kullanıcının Girdiği İki Sayı ile Seçilen İşlemi Yapma