C# İki Sayının Toplamı

Değişkenlere kendi atadığımız iki sayının toplamını bulan C# programını yazacağız.

İki Sayının Toplamını Bulan C# Programı Kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ikisayinintoplamı
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      int x, y;
      x = 7;
      y = 5;
      int toplam;
      toplam = x + y;

      Console.WriteLine(toplam);
      Console.ReadLine();


    }
  }
}

 

Sonraki Ders: C# Üç Sayının Toplamı