C# Klavyeden Kenarları Girilen Üçgenin Çevresi

Klavyeden kenarları girilen üçgenin çevresini bulan C# programının nasıl yazıldığını öğreneceksiniz.

Klavyeden kenarları girilen üçgenin çevresini bulmak için ilk olarak kullanıcıdan 3 kenarı girdirmemiz gerekli ve bu üç kenarı toplama işlemi yaparak üçgenin çevresini bulacağız.

Klavyeden kenarları girilen üçgenin çevresini bulan C# programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace klavyedenkenarlarigirilenucgenincevresi
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      /*
       
       Klavyeden kenarları girilen üçgenin çevresini bulan C# programını yazınız.
        Formül : 
        k1+k2+k3
       
       */

      int kenar1, kenar2, kenar3, cevre; //Kullanacağımız değişkenleri tanımladık

      Console.WriteLine("Üçgenin 1. kenarını giriniz");
      kenar1 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Üçgenin 2. kenarını giriniz");
      kenar2 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Üçgenin 3. kenarını giriniz");
      kenar3 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      cevre = kenar1 + kenar2 + kenar3;

      Console.WriteLine("Üçgenin çevresi=" + cevre);
      Console.ReadLine();


    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Klavyeden Kenarları Girilen Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Alanı Sonraki Ders: C# Klavyeden Girilen İki Sayının Toplamının Karesi