C# Z'den A'ya Kadar Ekrana Yazma

For Döngüsü ile Z’den A’ya kadar ekrana yazan C# programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ZdenAyaekranayazan
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      //Z’den A’ya kadar ekrana yazan C# programını yazın.

      for (char i = 'z'; i > 'a'; i--)
      {
        Console.WriteLine(i);
      }

      Console.ReadLine();

    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# 100'den 1'e Kadar Ekrana Yazma Sonraki Ders: C# Klavyeden Girilen Sayı Kadar Ekrana Merhaba Dünya Yazma