C# Klavyeden Girilen Sayının Hangi Aya Ait Olduğunu Bulma

Klavyeden girilen sayının hangi aya ait olduğunu bulan C# programının kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace klavyedengirilensayininhangiayaait
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Klavyeden girilen sayının hangi aya ait olduğunu bulan C# programını yazın. ( Örnek: 1 yazdığımızda Ocak)


      Console.WriteLine("Lütfen bir sayı giriniz");
      int sayi = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      if (sayi==1)
      {
        Console.WriteLine("Ocak");
      }
      else if(sayi==2)
      {
        Console.WriteLine("Şubat");
      }
      else if (sayi == 3)
      {
        Console.WriteLine("Mart");
      }
      else if (sayi == 4)
      {
        Console.WriteLine("Nisan");
      }
      else if (sayi == 5)
      {
        Console.WriteLine("Mayıs");
      }
      else if (sayi == 6)
      {
        Console.WriteLine("Haziran");
      }
      else if (sayi == 7)
      {
        Console.WriteLine("Temmuz");
      }
      else if (sayi == 8)
      {
        Console.WriteLine("Ağustos");
      }
      else if (sayi == 9)
      {
        Console.WriteLine("Eylül");
      }
      else if (sayi == 10)
      {
        Console.WriteLine("Ekim");
      }
      else if (sayi == 11)
      {
        Console.WriteLine("Kasım");
      }
      else if (sayi == 12)
      {
        Console.WriteLine("Aralık");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Böyle bir ay yok");
      }

      Console.ReadLine();


    }
  }
}

 

 

Önceki Ders: C# Klavyeden Girilen Sayının Hangi Güne Ait Olduğunu Bulma Sonraki Ders: C# Klavyeden Adı Girilen Öğrencinin İki Yazılı Ortalamasını Bulma