C# Klavyeden Kenarları Girilen Dikdörtgenin Alanı

Klavyeden kenarları girildiğinde dikdörtgenin alanını bulmamız için dikdörtgenin uzun kenar ve kısa kenarını girdirmemiz gerekmektedir.

Klavyeden uzun kenarı ve kısa kenarı girilen dikdörtgenin alanını bulmak için ilk olarak dikdörtgenin alanı nasıl bulunur bunu bilmemiz gerekiyor.

Dikdörtgenin Alanı Formülü :

Dikdörtgenin alanı = uzun kenar * kısa kenar

 

Klavyeden uzun kenar ve kısa kenarı girilen dikdörtgenin alanını bulan C# programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace klavyedenkenarlarigirilendikdortgeninalani
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Klavyden kenarları girilen dikdörtgenin alanını bulan C# programını yazınız.

      int kisakenar, uzunkenar, alan;

      Console.WriteLine("Lütfen dikdörtgenin kısa kenarını giriniz");
      kisakenar = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen dikdörtgenin uzun kenarını giriniz");
      uzunkenar = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      alan = kisakenar * uzunkenar;

      Console.WriteLine("Dikdörtgenin alanı=" + alan);
      Console.ReadLine();

    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Klavyeden Kenarı Girilen Karenin Çevresi Sonraki Ders: C# Klavyeden Kenarları Girilen Dikdörtgenin Çevresi