Python Yorum

Python yorum yani açıklama satırları, Python programlama dilindeki kodları açıklamak ve kodları daha anlışılabilir programı daha kullanışlı hale getirmek için kullanılmaktadır.

Açıklama satırları kullanmak kodun ne işe yaradığı ve nerede hangi işlem yapıldığı hakkında bilgi vermek için kullanılabilir.

Python programlama dilinde açıklama satırı eklemek için 2 yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler:

  • Tek satır açıklama satırı
  • Birden fazla satırlı açıklama satırları

olmak üzere iki farklı yöntem ile açıklama satırları eklenebilmektedir.

Tek Satırlı Açıklama Satırları

Python programlama dilinde tek satır halinde açıklama satırı eklemek için işareti kullanılır.

# Satırın başı ve sonu arasındaki herhangi bir metin ve kodun Python programlama dili  tarafından yok sayılır ve çalıştırılmaz.

# işareti -> Alt Gr + 3 kısayol tuşları ile konulur.

Kullanımı:

#açıklama satırı

Açıklama Satırı Örneği:

#Ekrana Merhaba AZKOD yazar
print("Merhaba AZKOD")

 

Birden Fazla Satırlı Açıklama Satırları

Python programlama dilinde birden fazla satır halinde açıklama satırı eklemek için """ (üç adet çift tırnak) ve  """ (üç adet çift tırnak)  işaretleri kullanılır. Açıklama haline getirilecek satırlar üç adet çift tırnak arasına yazılmaktadır.

Yani """  kod veya açıklama """ şeklinde yazılan kodlar veya açıklama bölümleri Python programlama dili  tarafından yok sayılır ve çalıştırılmaz.

Kullanımı:

"""
birden fazla
satırlı 
açıklama satırı
"""

Açıklama Satırı Örneği:

Aşağıdaki kod parçasında kullanılan çift tırnaklar birden fazla satırlı açıklama satırı eklemek için kullanılmaktadır. 

"""Aşağıdaki kod
Ekrana
Merhaba AZKOD 
yazar
"""
print("Merhaba AZKOD")

Açıklama Satırı Örneği:

Aşağıdaki kod parçasında kullanılan çift tırnaklar kodları yok saymak ve çalıştırılamaz hale getirmek için kullanılmaktadır. 

"""
print("Merhaba ")
print("AZKOD")
"""

 

Python dili yorum isimli dersimiz bitmiştir. Bu dersimizde python programlama dilinde açıklama satırının nasıl eklendiği, neden açıklama satırı ekleme gerektiği, yorum eklemek için hangi işaretin kullanıldığı ve hangi kısayol tuşu ile eklendiği hakkında bilgi alabilirsiniz.

Önceki Ders: Python Kurulumu Sonraki Ders: Python Değişkenler