Python Veri Tipleri

Python programlama dilinde veri tipleri oluşturduğumuz değişkenlerin hangi bellekte ne kadar alan kaplayacağını ve türde olacağını belirlemek için kullanılmaktadır. Python programlama dilinde sık kullanılan veri tipleri bulunmaktadır. Bu veri tipleri :

  • int : Tam sayı
  • float : Ondalıklı sayı
  • str: metinsel veya karakter ifadeleri
  • bool : Mantıksal ifadeler (Doğru ve Yanlış)

en sık kullanılan veri tipleri'dir.

Bilgi: Python programlama dili değişkene atanan değere göre veri türünü kendisi otomatik olarak algılamaktadır. Örneğin: Sayısal bir değer girildiğinde int (tamsayı), metinsel bir değer girildiğinde str(metin)

int Veri Tipi

Tam sayıların içerisinde tutulduğu veri tipi'dir. En çok kullanılan veri türlerinden biridir. Herhangi bir sayısal ifade atanmak istendiğinde genellikle int veri türü kullanılmaktadır. Örneğin: Değişkene 5, 15, 1453, 37 gibi değerler girilebilmektedir. Bu değerler girildiğinde programlama dili otomatik olarak int türünde olduğunu anlayacaktır.

int Veri Tipi Kullanımı:

Python programlama dilinde atanan değerin tipi otomatik olarak algılandığiından tam sayı bir değer girildiğinde tipi int olacaktır.

sayi=15
#sayi isimli değişkenin içierisine 15 değeri atandığında tamsayı tipinde bir veri olacaktır

 

float Veri Tipi

Ondalıklı sayıların içerisinde tutulduğu veri tipi'dir. Örneğin: 15.5, 37.7 şeklinde

float Veri Tipi Kullanımı:

Python programlama dilinde atanan değerin tipi otomatik olarak algılandığiından ondalıklı sayılı bir değer girildiğinde tipi float olacaktır.

oSayi=37.7
#oSayi isimli değişkene 37.7 değeri yani ondalıklı bir değer girildiğinde tipi float olacaktır.

 

str Veri Tipi

Metinsel ifadelerin yani yazıların veya karakterlerin içerisinde tutulduğu veri tipidir. En çok kullanılan veri tiplerinden biridir. str veri tipinde değerler " (çift tırnak) veya ' (tek tırnak) içerisine yazılarak kullanılır.

str Veri Tipi Kullanımı

Python programlama dilinde atanan değerin tipi otomatik olarak algılandığiından herhangi bir yazı veya karakter girildiğinde tipi str olacaktır.

yazi="AZKOD ile Python Dersleri"
#yazi isimli değişkene AZKOD ile Python Dersleri değeri atandığında tipi str olacaktır.
#çift tırnak veya tek tırnak arasında yazılması önemlidir.

 

bool Veri Tipi

bool veri tipi , mantıksal bir veri tipidir. İçerisine true ya da false değeri alabilmektedir. Bir ifadenin doğruluğu veya bir döngünün kontrolü için kullanılabilmektedir.

bool Veri Tipi Kullanımı

Python programlama dilinde atanan değerin tipi otomatik olarak algılandığiından herhangi bir yazı veya karakter girildiğinde tipi str olacaktır.

kontrol=true
#kontrol isimli değişkene true değeri girildiğinde otomatik olarak bool veri tipi olmaktadır.

 

Python Programlama Dilinde Veri Tipini Öğrenme

Python programlama dilinde veri tipleri otomatik olarak algılanmaktadır. Fakat biz yinede hangi tipte veya türde olduğunu öğrenmek isteyebiliriz. Oluşturulan ve içinde herhangi bir değer atanan değişkenin veri tipini öğrenmek için type() fonksiyonu kullanılmaktadır.

type() Fonksiyonu Kullanımı

deger="Azkod ile Python Dersleri"

type(deger)
#veri türünün str olduğunu bize söyleyecektir.

deger2=15.5

type(deger2)
#deger2 değişkeninin veri tipinin float olduğu görülecektir

 

Python Veri Tipi Dönüşümleri

Her programlama dilinde olduğu gibi python programlama dilinde de veri tiplerini dönüştürmemiz gerekebilir. Bunun için bazı fonksiyonlar kullanılmaktadır. Örneğin: veri girişi işlemlerinde öğrendiğimiz sayısal veri girişi yapmak için int() fonksiyonu kullanmıştık bu fonksiyon ile metinsel ifadeyi sayısal ifadeye dönüştürebiliriz veya sayısal ifade metinsel ifadeye dönüştürülebilmektedir. Sayısal ifadeyi metinsel ifadeye dönüştürmek için str() fonskiyonu kullanılmaktadır.

En çok kullanacağımız metinsel ifadeyi sayısal ifadeye dönüştürme ve sayısal ifadeyi metinsel ifadeye dönüştürme işlemlerini örnek üzerinde gösterelim.

Python Sayısal Veri Tipini Metinsel Veri Tipine Dönüştürme

sayi=37
#sayi isimli tamsayı değişkeni metinsel ifadeye dönüştürelim.

sayi=str(sayi)
#sayi isimli değişkeni metinsel ifadeye dönüştürüp tekrar sayi değişkenine atadık.

print(type(sayi))
#veri tipini str olarak yazacaktır

 

Python Metinsel Veri Tipini Sayısal Veri Tipine Dönüştürme

yazi="1453"
#yazi isimli değişkene 1453 değerini atadık ve tipi str oldu

yazi=int(yazi)
#yazi isimli değişkeni sayısal veri tipine dönüştürdük ve tekrar yazı değişkenine atadık

print(type(yazi))
#yazi isimli değişkenin veri tipini ekrana yazdırdık ve int değeri yazdı

 

Önceki Ders: Python Basit Örnekler