Python Ekrana Yazdırma

Python programlama dilinde diğer dillerde olduğu gibi kullanıcı tarafından sonuçların görüntülenmesi gerekmektedir. Python programlama dilinde kullanıcıların ekranda sonuçları görebilmesi için kullanılan ekrana yazdırma komutu print komutudur. Bu komut ile konsol üzerinde verileri gösterme işlemi yapılmaktadır.

Print Fonksiyonu Kullanımı:

1- Herhangi bir metni yazmak için aşağıdaki yöntemler kullanılır.

print("Ekrana Yazdırılacak Metin Girilir")

#veya 

print('Ekrana Yazdırılacak Metin Girilir')

#veya 

print("""Ekrana Yazdırılacak Metin Girilir""")

#yukarıdaki üç komut aynı işlemi yapmaktadır.

 

 2- Herhangi bir değişkeni ekrana yazdırmak için aşağıdaki yöntem kullanılır.

Değişkenler ekrana yazdırılırken tırnak işareti kullanılmaz. Değişken ismi parantez içerisine aynen yazılmaktadır.

sayi=3
print(sayi)

 

Örneğin: Ekrana Azkod ile Python Öğreniyorum yazan programın kodlarını yazalım.

print("Azkod ile Python Öğreniyorum")

Örneğin: Birden fazla elemanı print paremetresi kullanarak yan yana yazdıralım.

print("Ocak","Şubat","Mart","Nisan","Mayıs","Haziran","Temmuz","Ağustos","Eylül","Ekim","Kasım","Aralık")

""" Ekrana 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

yazacaktır."""

 

Değişken ile Belirli Bir Metni Ekrana Yazdırma

Değişken ile herhangi bir metni ekrana yazdırmak için , (virgül) işareti kullanılmaktadır. Örneğin: Kullanıcıdan bir sayı istedik ve bu sayının ne olduğunu "Girilen sayı = 5 " şeklinde göstermek için kullanılmaktadır.

Örneğin:

sayi=5
print("Girilen Sayı= ",sayi)

#Ekrana
#Girilen Sayı= 5
#yazacaktır.

 

Print Fonksiyonu ile Alt Satıra Geçme

Print fonksiyonu içinde alt satıra geçmek için \n kullanılmaktadır. En çok kullanılan parametrelerden biridir.

Bilgi: / işareti Alt Gr + * işaretlerine aynı anda basıldığında çıkmaktadır. 

Örneğin:

print("Madde 1 \nMadde 2 \nMadde 3")

""" Alt alta

Madde 1
Madde 2 
Madde 3

yazacaktır """

 

Print Fonksiyonu End Parametresi

Print fonksiyonu içerisinde end parametresini bulundurmaktadır. Varsayılan olarak bulundurulan end parametresi alt satıra geçme işlemi için kullanılmaktadır. Yani hiçbir değer yazmasak bile bizim görmediğimiz bir end parametresi bulunmakta ve alt satıra geçme işlemi yapmaktadır. Biz end parametresini kullanarak varsayılan değeri değiştirebiliriz. Örneğin boşluk bırakarak yazıları yan yana yazdırma işlemi yapabiliriz. Örnek üzerinde görelim.

End Parametresi Kullanımı:

print("Merhaba",end=" ")
print("Azkod.com")

#Ekrana Merhaba Azkod.com yazacaktır.

#end parametresini kullanmadan çalıştırsaydık aşağıdaki örnekteki gibi olacaktı.

print("Merhaba")
print("Azkod.com")

""" Ekrana

Merhaba
Azkod.com

yazacaktı. Biz alt alta yazmasını engelledik yan yana yazmasını sağladık.
"""

 

Sep Parametresi 

Print fonksiyonu içerisinde birden fazla eleman olabileceği ayları yazdırılarak gösterilmişti. Bu parametre ile birden fazla elemanı yazdırırken aralarına istediğimiz karakteri koyma işlemi yapabileceğiz. Örneğin yukarıdaki örneğimizde ayları yazdırdığımızda aralarında birer boşluk atarak ekrana yazma işlemi yapmıştı. Biz aralarına virgül veya istediğimiz herhangi bir karakteri yazdırmak ister isek sep parametresini kullanırız. 

Sep Parametresi Kullanımı:

print("Ocak","Şubat","Mart","Nisan","Mayıs","Haziran","Temmuz","Ağustos","Eylül","Ekim","Kasım","Aralık",sep=",")

""" Ekrana 

Ocak,Şubat,Mart,Nisan,Mayıs,Haziran,Temmuz,Ağustos,Eylül,Ekim,Kasım,Aralık

şeklinde yazacaktır."""

 

Format Metodu 

Format metodu biçimli olarak yazdırmak için kullanılmaktadır. Daha doğrusu yazdırma işlemlerinde karmaşayı önlemek içinde kullanılır. Aşağıda 2 örnek vereceğiz bu örneklerden biri format metodu kullanarak diğeri ise format metodu kullanmadan yapılan işlemlerdir. 

Formatlı kullanımda ekrana yazdırılacak değerler {0} 'dan başlayarak artarak eleman sayısına göre devam etmektedir. Çift tırnaktan sonra .format yazılır ve içerisine sırasıyla ya değişken ya da değerler girilerek 0. indisten itibaren başlayarak değerleri yazma işlemi yapar.

Python Format Metodu Kullanımı

print("Birinci sayı= {0} İkinci Sayı= {1}".format(2,5))

#Ekrana
#Birinci sayı= 2 İkinci Sayı= 5
#yazacaktır.

""" Bu kodun format kullanmadan halini yazalım """

print("Birinci sayı=",2,"İkinci Sayı=",5)

 

Önceki Ders: Python Değişkenler Sonraki Ders: Python Veri Girişi