Python Basit Örnekler

Python programlama dilinde basit örnekler olarak ifade ettiğimiz bölüm ekrana yazdırma ve sadece veri girişi yapılarak kullanılan hesaplama işlemleridir. Ekrana yazdırma ve veri giriş işlemlerini öğrendiyseniz bu sayfada bulunan bütün soruları çözebilirsiniz. Eğer bilmiyorsanız sayfamızda bulunan Python ekrana yazdırma ve Python veri girişi sayfalarını inceleyebilir daha sonra bu sayfada bulunan tüm problemleri çözebilirsiniz. Bu  kodlar şunlardır:

1- Ekrana Merhaba Dünya yazan python programının kodunu yazın.

print("Merhaba Dünya")

 

2- Ekrana Merhaba Türkiye yazan python programının kodunu yazın.

print("Merhaba Türkiye")

 

3- Ekrana Değişkene verilen isme göre Hoşgeldin + isim şeklinde yazan python programını yazın. Örneğin: İsim olarak AZKOD yazsın. Hoşgeldin AZKOD yazacaktır.

isim="AZKOD"

print("Hoşgeldin ",isim)

 

4- İki sayının toplamı'nı bulan python rogramının kodunu yazın.

birinciSayi = 10

ikinciSayi = 27

sayilarinToplami= birinciSayi+ ikinciSayi

print(sayilarinToplami)

 

5- Üç sayının toplamı'nı bulan python programının kodunu yazın.

sayi1 = 10
sayi2 = 20
sayi3 = 30

toplam = sayi1 + sayi2 + sayi3

print("Üç sayının toplamı=",toplam)

 

6- İki sayının çarpımı'nı bulan python programının kodunu yazın.

sayi1 = 10
sayi2 = 20

carpim = sayi1 * sayi2

print("Sonuç=",carpim)

 

7- Üç sayının çarpımı'nı bulan python programının kodunu yazın.

sayi1 = 10
sayi2 = 20
sayi3 = 30

carpim = sayi1 * sayi2

print("Üç Sayının Çarpım Sonucu=",carpim)

 

8- İki sayının farkını bulan yani çıkarma işlemi yapan python programının kodunu yazın.

buyuksayi = 1453
kucuksayi = 37

sonuc = buyuksayi - kucuksayi

print(sonuc)

 

9- Bölme işleminde bölüm'ü bulan python programının kodunu yazın.

bolunen = 50
bolen = 5

bolum = bolunen / bolen

print(bolum)

 

10- Bölme işleminde kalan'ı bulan python programının kodunu yazın.

bolunen = 50
bolen = 5

kalan= bolunen % bolen
#Python programlama dilinde kalanı bulmak için mod alma işlemi yapılır. 

print("Bölme işleminde kalan=",kalan)

 

11- Sayının karesini bulan python programının kodunu yazın.

sayi = 5

karesi = sayi * sayi

print(karesi)

 

12- Sayının küpünü bulan python programının kodunu yazın.

sayi = 5

kupu = sayi * sayi * sayi

print(kupu)

 

13- Karenin alanı'nı hesaplayan python programının kodunu yazın.

kenar = 8

alan = kenar * kenar

print("Karenin alanı=",alan)

 

14- Karenin çevresi'ni hesaplayan python programının kodunu yazın.

kenar = 5

cevre = kenar * 4

print("Karenin çevresi=" , cevre)

 

15- Dikdörtgenin alanı'nı hesaplayan python programının kodunu yazın.

kisakenar = 5
uzunkenar = 7

alan = kisakenar * uzunkenar

print("Dikdörtgenin alanı=" , alan)

 

16- Dikdörtgenin çevresi'ni hesaplayan python programının kodunu yazın.

kisakenar = 5
uzunkenar = 7

cevre = (kisakenar + uzunkenar)*2

print("Dikdörtgenin çevresi=" , cevre)

 

17- Üçgenin alanı'nı hesaplayan python programının kodunu yazın.

taban = 5
yukseklik = 8

alan = (taban * yukseklik) / 2

print("Üçgenin alanı=" , alan)

 

18- Üçgenin çevresi'ni hesaplayan python programının kodunu yazın.

kenar1 = 5
kenar2 = 10
kenar3= 7

ucgenCevre = kenar1+kenar2+kenar3

print("Üçgenin çevresi=" , ucgenCevre)

 

19- Eşkenar üçgenin çevresi'ni hesaplayan python programının kodunu yazın.

kenar = 5

ucgencevre = kenar * 3

print("Eşkenar üçgenin çevresi=" , ucgencevre)

 

20- Küpün alanı'nı hesaplayan python programının kodunu yazın.

#Formül : 6*kenar*kenar
      
kenar=5

alan = 6 * kenar * kenar

print("Küpün alanı=" , alan)

 

21- Küpün hacmi'ni hesaplayan python programının kodunu yazın.

#Formül : kenar*kenar*kenar

kenar=3

hacim= kenar * kenar * kenar

print("Küpün hacmi=" , hacim)

 

22- Paralelkenar'ın alanı'nı hesaplayan python programının kodunu yazın.

#Formül: Taban*yükseklik

taban = 10

yukseklik = 5

alan = taban * yukseklik

print("Paralel kenarın alanı:" , alan)

 

23- Paralelkenar'ın çevresi'ni hesaplayan python programının kodunu yazın.

#Formül: 2a+2b = a+b+a+b = 2*(a+b)

a = 5
      
b = 7

cevre = 2 * (a + b)

print("Paralel kenarın çevresi=" , cevre)

 

24- Dikdörtgenler prizması hacmi'ni hesaplayan python programının kodunu yazın.

#Formül: Hacim = a*b*c

a = 3

b = 4

c = 8

hacim = a * b * c

print("Dikdörtgenler prizmasının hacmi=", hacim)

 

25- Dikdörtgenler prizması yüzey alanı'nı hesaplayan python programının kodunu yazın.

#Formül: Yüzey alanı = 2*(a*b+a*c+b*c)
      
a = 5

b = 6

c = 7

yuzeyalani = 2 * (a * b + a * c + b * c)
      
print("Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı=" , yuzeyalani)

 

26- Dairenin alanı'nı hesaplayan python programının kodunu yazın.

pi = 3.14

r = 20

sonuc = pi * r * r

print(sonuc)

 

27- Klavyeden ismi girilen kişiye Hoşgeldin + isim şeklinde yazan python programı kodunu yazın. Örneğin Hoşgeldin Azkod şeklinde

isim=input("Lütfen İsminizi Giriniz")

print("Hoşgeldin ",isim)

 

28- Klavyeden girilen İki sayının toplamı'nı bulan python programının kodunu yazın.

sayi1=int(input("Lütfen 1. sayıyı giriniz"))

sayi2=int(input("Lütfen 2. sayıyı giriniz"))

toplam = sayi1 + sayi2;

print("Sayıların toplamı=" , toplam)

 

29- Klavyeden girilen Üç sayının toplamı'nı bulan python programının kodunu yazın.

sayi1=int(input("Lütfen 1. sayıyı giriniz"))

sayi2=int(input("Lütfen 2. sayıyı giriniz"))

sayi3=int(input("Lütfen 3. sayıyı giriniz"))
     
toplam = sayi1 + sayi2 + sayi3

print("3 Sayının toplamı=" , toplam)

 

30- Klavyeden girilen İki sayının çarpımı'nı bulan python programının kodunu yazın.

sayi1=int(input("Lütfen Birinci sayıyı giriniz"))

sayi2=int(input("Lütfen İkinci sayıyı giriniz"))

carpim = sayi1 * sayi2

print("Sayıların çarpımı =" , carpim)

 

31- Klavyeden girilen Üç sayının çarpımı'nı bulan python programının kodunu yazın.

sayi1=int(input("Lütfen Birinci sayıyı giriniz"))

sayi2=int(input("Lütfen İkinci sayıyı giriniz"))

sayi3=int(input("Lütfen Üçüncü sayıyı giriniz"))

carpim = sayi1 * sayi2 * sayi3

print("3 Sayının çarpımı =" , carpim)

 

32- Klavyeden girilen İki sayının farkını bulan yani çıkarma işlemi yapan python programının kodunu yazın.

buyuksayi=int(input("Lütfen büyük sayıyı giriniz"))

kucuksayi=int(input("Lütfen küçük sayıyı giriniz"))

fark = buyuksayi- kucuksayi

print("Sayıların farkı=" , fark)

 

33- Klavyeden bölünen sayı ve bölen sayı girildiği bölme işleminde bölüm'ü bulan python programının kodunu yazın.

bolunen=int(input("Lütfen Bölünen sayıyı giriniz"))

bolen=int(input("Lütfen Bölen sayıyı giriniz"))

bolum = bolunen / bolen

print("Çıkan bölüm: ", bolum)

 

34- Klavyeden bölünen sayı ve bölen sayı girilen Bölme işleminde kalan'ı bulan python programının kodunu yazın.

bolunen=int(input("Lütfen Bölünen sayıyı giriniz"))

bolen=int(input("Lütfen Bölen sayıyı giriniz"))

kalan= bolunen % bolen

print("Kalan Sayı: ", kalan)

 

35- Klavyeden girilen sayının karesini bulan python programının kodunu yazın.

sayi=int(input("Lütfen karesi alınacak sayıyı giriniz"))

karesi = sayi * sayi

print("Girilen sayının karesi=" , karesi)

 

36- Klavyeden girilen Sayının küpünü bulan python programının kodunu yazın.

sayi=int(input("Lütfen küpü bulunacak sayıyı giriniz"))

kupu = sayi * sayi * sayi

print("Girilen sayının küpü :" , kupu)

 

37- Klavyeden kenarı girilen karenin alanı'nı hesaplayan python programı kodunu yazın.

kenar=int(input("Lütfen karenin bir kenarını giriniz"))

kareninAlani = kenar * kenar

print("Karenin alanı=" , kareninAlani)

 

38- Klavyeden kenarı girilen karenin çevresini hesaplayan python programı kodunu yazın.

kenar=int(input("Lütfen karenin bir kenarını giriniz"))

cevre = kenar * 4

print("Karenin çevresi=", cevre)

 

39- Klavyeden kenarları girilen dikdörtgenin alanını hesaplayan python programı kodunu yazın.

kisakenar =int(input("Lütfen dikdörtgenin kısa kenarını giriniz"))

uzunkenar=int(input("Lütfen dikdörtgenin uzun kenarını giriniz"))

alan = kisakenar * uzunkenar;

print("Dikdörtgenin alanı=" , alan)

 

40- Klavyeden kenarları girilen dikdörtgenin çevresi'ni hesaplayan python programı kodunu yazın.

kisakenar =int(input("Lütfen dikdörtgenin kısa kenarını giriniz"))

uzunkenar=int(input("Lütfen dikdörtgenin uzun kenarını giriniz"))


cevre = kisakenar + uzunkenar + kisakenar + uzunkenar
#cevre = (kisakenar + uzunkenar) * 2

print("Dikdörtgenin çevresi=", cevre)

 

41- Klavyeden taban ve yüksekliği girilen üçgenin alanını hesaplayan python programı kodunu yazın.

taban=int(input("Lütfen üçgenin tabanını giriniz."))

yukseklik=int(input("Lütfen üçgenin yüksekliğini giriniz."))

alan = (taban * yukseklik) / 2;

print("Üçgenin alanı=", alan)

 

42- Klavyeden kenarları girilen üçgenin çevresini hesaplayan python programının kodunu yazın.

kenar1 = int(input("Lütfen üçgenin 1. kenarını giriniz"))

kenar2 = int(input("Lütfen üçgenin 2. kenarını giriniz"))

kenar3 = int(input("Lütfen üçgenin 3. kenarını giriniz"))

cevre = kenar1 + kenar2 + kenar3
      
print("Üçgenin çevresi=" , cevre)

 

43- Klavyeden kenarı girilen eşkenar üçgenin çevresini hesaplayan python programı kodunu yazın.

kenar=int(input("Lütfen üçgenin bir kenarını giriniz"))

#cevre = kenar + kenar + kenar;

cevre = kenar * 3;

print("Üçgenin çevresi=" , cevre)

 

44- Klavyeden öğrenci adı ile girilen iki yazılının ortalaması'nı hesaplayan python programı kodunu yazın.

ad=input("Lütfen öğrenci adını giriniz")

yazili1 = int(input("Lütfen 1. yazılı notunuzu giriniz"))

yazili2 = int(input("Lütfen 2. yazılı notunuzu giriniz"))

ortalama = (yazili1 + yazili2) / 2

print("{0} adlı öğrencinin yazılı ortalaması {1}".format(ad,ortalama))

 

45- Klavyeden girilen iki sayının toplamının karesini hesaplayan python programı kodunu yazın.

sayi1 = int(input("Lütfen 1. sayıyı giriniz"))

sayi2 = int(input("Lütfen 2. sayıyı giriniz"))

toplam = sayi1 + sayi2

karesi = toplam * toplam

print("Klavyeden girilen sayının toplamının karesi=", karesi)

 

46- Klavyeden girilen iki sayının toplamının küpünü hesaplayan python programı kodunu yazın.

sayi1 = int(input("Lütfen 1. sayıyı giriniz"))

sayi2 = int(input("Lütfen 2. sayıyı giriniz"))

toplam = sayi1 + sayi2

karesi = toplam * toplam * toplam

print("Klavyeden girilen sayının toplamının küpünü=", karesi)

 

47- Klavyeden iki iç açısı girilen üçgenin üçüncü iç açısını hesaplayan python programı kodunu yazın. 

aci1 = int(input("Lütfen 1. iç açıyı giriniz"))

aci2 = int(input("Lütfen 2. iç açıyı giriniz"))

toplam = aci1 + aci2

bilinmeyenaci = 180 - toplam
      
print("Bilinmeyen Üçüncü açı=" , bilinmeyenaci)

 

48- Klavyeden iki dış açısı girilen üçgenin üçüncü dış açısını hesaplayan python programı kodunu yazın.

disaci1 = int(input("Lütfen 1. dış açıyı giriniz"))

disaci2 = int(input("Lütfen 2. dış açıyı giriniz"))

toplam = disaci1 + disaci2

bilinmeyendisaci = 360 - toplam

print("Bilinmeyen Üçüncü dış açı=",bilinmeyendisaci)

 

49- Klavyeden kenarı girilen küpün alanını hesaplayan python programı kodunu yazın.

#Formül : 6*a*a

a=int(input("Lütfen küpün bir kenarını giriniz"))

alan = 6 * a * a

print("Küpün alanı=" , alan)

 

50- Klavyeden kenarı girilen küpün hacmi'ni hesaplayan python programı kodunu yazın.

#Formül : a*a*a

a = int(input("Lütfen küpün bir kenarını giriniz"))

hacim = a * a * a

print("Küpün hacmi=" , hacim)

 

51- Klavyeden kenarları girilen paralel kenarın çevresi'ni hesaplayan python programı kodunu yazın.

#Formül: 2a+2b = a+b+a+b = 2*(a+b)

a = int(input("Lütfen paralel kenarın a kenarını giriniz"))

b = int(input("Lütfen paralel kenarın b kenarını giriniz"))

cevre = 2 * (a + b)

print("Paralel kenarın çevresi=" , cevre)

 

52- Klavyeden taban ve yüksekliği girilen paralel kenarın alanı'nı hesaplayan python programı kodunu yazın.

#Formül: Taban*yükseklik

taban = int(input("Lütfen paralelkenarın tabanını giriniz"))

yukseklik= int(input("Lütfen paralelkenarın yüksekliğini giriniz"))
      
alan = taban * yukseklik

print("Paralel kenarın alanı:" + alan)

 

53- Klavyeden kenarları girilen dikdörtgenler prizmasının hacmini hesaplayan python programı kodunu yazın.

#Formül: Hacim = a*b*c

a = int(input("Dikdörtgenler prizmasının a kenarını giriniz"))

b = int(input("Dikdörtgenler prizmasının b kenarını giriniz"))

c = int(input("Dikdörtgenler prizmasının c kenarını giriniz"))

hacim = a * b * c;

print("Dikdörtgenler prizmasının hacmi=", hacim)

 

54- Klavyeden kenarları girilen dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplayan python programı kodunu yazın.

#Formül: Yüzey alanı = 2*(a*b+a*c+b*c)

a = int(input("Dikdörtgenler prizmasının a kenarını giriniz"))

b = int(input("Dikdörtgenler prizmasının b kenarını giriniz"))

c = int(input("Dikdörtgenler prizmasının c kenarını giriniz"))

yuzeyalani = 2 * (a * b + a * c + b * c)
      
print("Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı=" , yuzeyalani)
Önceki Ders: Python Veri Girişi Sonraki Ders: Python Veri Tipleri