Php ile ... Zaman Önce Fonksiyonu

Php ile web sitelerinde bulunan ... zaman önce fonksiyonu ile eklenen verilerin web sitelerinde ne kadar önce eklendiği  örneği 1 dakika, 1 saat önce,1 dakika önce, 1 saat önce  işlemini yapan fonksiyon. Her web sitesinde kullanılabilir.

Php ile ... Zaman Önce Fonksiyonu Kodları:

<?php
	
	echo $yaz = zamanonce("12.05.2020");
	
	function zamanonce($tarih) {
		
	  $cevrilenzaman = strtotime($tarih);	
	  //Zamanı strtotime fonksiyonu ile unix zaman damgasını alıyoruz. Yani Zamanı sayısal olarak alıyoruz.
	  
	  $zamanismi= array("Saniye", "Dakika", "Saat", "Gün", "Ay", "Yıl");
	  $sure= array("60","60","24","30","12","10");

	  $simdikizaman = time();
	  //zamanı unix zaman damgası olarak alıyoruz.
	  
	  if($simdikizaman >= $cevrilenzaman) 
	  {
			$fark   = time()- $cevrilenzaman;
			for($i = 0; $fark >= $sure[$i] && $i < count($sure)-1; $i++) 
			{
			$fark = $fark / $sure[$i];
			}

			$fark = round($fark);
			//fark değişkenini yuvarlıyor
			
			return $fark . " " . $zamanismi[$i] . " Önce";
	  }
	}
	
?>

 

Önceki Ders: Php Sef Link Fonksiyonu