Php ile Veritabanına Veri Ekleme

Php ile mysql veri tabanına veri eklemek için bir veri tabanımız olması gerekmekte ve bir önceki dersimizde anlattığımız php veritabanı bağlantısı ile veritabanına bağlanmamız gerekmektedir. Veritabanına veri ekleme işlemi en çok kullanılan komutlardan biridir. Kullanıcı kayıt, yorum ekleme gibi işlemler için veri ekleme komutu kullanılmaktadır. 

Php ile MySQL veritabanına veri ekleme işlemi için insert into anahtar kelimesi kullanılmaktadır. 

Php ile MySQL Veritabanına Veri Ekleme Kullanım Kodu :

$ekle= "insert into veritabanindaki_tablo_adi ( Veri tabanındaki hücre adları ) VALUES ( Veri tabanına kaydedilecek veriler )";

if ($baglan->query($ekle) === TRUE) 
{
  echo "Veritabanına veri eklendi";
} 

 

Örnek Kod:

<?php

//veritabanına veri eklemek için veri tabanı bağlantısını yapıyoruz.
$vt_sunucu= "localhost";
$vt_kullanici= "root";
$vt_sifre= "password";
$vt_adi= "veritabani_adi";

// Bağlantıyı oluştur
$baglan= mysqli_connect($vt_sunucu, $vt_kullanici, $vt_sifre, $vt_adi);

// Bağlantıyı Kontrol Et
if (!$baglan) {
 die("Veri Tabanı Bağlantısı Başarısız: " . mysqli_connect_error());
}

$ekle= "INSERT INTO uye ( adsoy,adres,email ) VALUES ('".$adsoy."','".$adres."','".$email."')";

if ($baglan->query($ekle) === TRUE) 
{
  echo "Veritabanına veri eklendi";
} 
else 
{
  echo "Hata: " . $ekle. "<br>" . $baglan->error;
}


?>

 

Php Form ile MySQL Veritabanına Veri Ekleme

Form ile kullanıcı adı ve şifresini yazarak basit bir kullanıcı kaydı oluşturalım.

Form Kodları : İster html ister php olarak kayıt edebilirsiniz.

<!doctype html>
<html lang="tr">
<head>
<meta charset="utf-8">

<title> Veri Ekleme </title>

</head>

<body>

<form action="islem.php" method="POST">

<input type="text" name="kullanici_adi">
<input type="password" name="sifre">

<input type="submit" value="Kayıt Ol">


</form>

</body>

</html>


Php Kodları: islem.php olarak kayıt etmeniz gerekmektedir.

<?php 
//Post metodu ile gönderilen verilerimizi alıyoruz.
$kullanici_adi$_POST["kullanici_adi"];
$sifre=$_POST["sifre"];


//veritabanına veri eklemek için veri tabanı bağlantısını yapıyoruz.
$vt_sunucu= "localhost";
$vt_kullanici= "root";
$vt_sifre= "password";
$vt_adi= "veritabani_adi";

// Bağlantıyı oluştur
$baglan= mysqli_connect($vt_sunucu, $vt_kullanici, $vt_sifre, $vt_adi);

// Bağlantıyı Kontrol Et
if (!$baglan) {
 die("Veri Tabanı Bağlantısı Başarısız: " . mysqli_connect_error());
}

$ekle= "insert into uye (kullanici_adi,sifre) VALUES ('".$kullanici_adi."','".$sifre."')";

if ($baglan->query($ekle) === TRUE) 
{
  echo "Veritabanına veri eklendi";
} 
else 
{
  echo "Hata: " . $ekle. "<br>" . $baglan->error;
}


?>

 

Önceki Ders: Php Veritabanı Bağlantısı Sonraki Ders: Php ile Veri Listeleme