Php ile Veri Silme

Php ile veritabanındaki verileri bazen kalıcı olarak silmek isteyebilirsiniz. Php dilinde veriyi silme işlemi için delete anahtar kelimesi kullanılmaktadır.

Php Veri Silme Kullanım Şekli

$sil= "delete from Veritabanindaki_Tablo_adi where id='Hangi id silinecekse numarası' ";

if ($baglan->query($sil) === TRUE) 
{
  echo "Başarılı bir şekilde silindi.";
}
else 
{
  echo "Hata: " . $baglan->error;
}

 

Örnek 1:

Veritabanında bulunan kullanıcılar tablosunda id'si 5 olan kullanıcıyı silmektedir.

<?php

include("baglanti.php");

$sil = "delete from kullanicilar where id=5 ";

if ($baglan->query($sil) === TRUE) 
{
  echo "Başarılı bir şekilde silindi.";
}
else 
{
  echo "Hata: " . $baglan->error;
}

?>
 

 

Örnek 2:

kullaniclar tablosundaki ismi azkod olan kullanıcıyı silmek için kullanılmaktadır.

<?php
include("baglanti.php");

$sil = "delete from kullanicilar where kullanici_adi='azkod' ";

if ($baglan->query($sil) === TRUE) 
{
  echo "Başarılı bir şekilde silindi.";
}
else 
{
  echo "Hata: " . $baglan->error;
}

?>
 

 

Önceki Ders: Php ile Veri Güncelleme Sonraki Ders: Php Oturumlar