Php ile Veri Güncelleme

Php ile veri güncelleme işlemi, veriyi güncellemek yani veriyi değiştirmek için kullanılmaktadır. Veri güncelleme işlemi için update anahtar kelimesi kullanılmaktadır.,

Php ile Veri Güncelleme Kullanım Şekli

$guncelle= "Update Veritabanindaki_tablo_adi  set Guncellenecek_hucre= 'Yeni Girilecek Değer' where Nerede_oldu='Verinin nerede olduğunu girdiren kod'";

if ($baglan->query($guncelle) === TRUE) 
{
  echo "Başarılı Bir Şekilde Güncelleme yapıldı.";
} 
else 
{
  echo "Güncelleme hatası: " . $baglan->error;
}

 

Örnek:

uyeler tablosundaki id'si 5 olan kişinin kullanici_adi 'ni azkod olarak değiştirdi.

<?php

include("baglanti.php");

$guncelle= "Update uyeler set kullanici_adi= 'azkod' where id=5";

if ($baglan->query($guncelle) === TRUE) 
{
  echo "Başarılı Bir Şekilde Güncelleme yapıldı.";
} 
else 
{
  echo "Güncelleme hatası: " . $baglan->error;
}


?>

 

Örnek 2:

uyeler tablosundaki kullanici_adi azkod olan üyenin şifresini 12345 olarak değiştirdi.

<?php

include("baglanti.php");

$guncelle= "Update uyeler set sifre="12345" where kullanici_adi='azkod'";

if ($baglan->query($guncelle) === TRUE) 
{
  echo "Başarılı Bir Şekilde Güncelleme yapıldı.";
} 
else 
{
  echo "Güncelleme hatası: " . $baglan->error;
}


?>

 

Önceki Ders: Php ile Veri Listeleme Sonraki Ders: Php ile Veri Silme