Php İf-Else

Php dilinde eğer komutu yani if-else komutu program akışını kontrol etmek için kullanılmaktadır. Yani program akışında:

  • doğru ise yapılacak işlemler
  • yanlış ise yapılacak işlemler

şeklinde sıralayabiliriz.

Php İf Komutu Kullanımı

Php dilinde yazdığımız kodda sadece koşulun doğru olduğu durumlarda işlem yapılacaksa if aşağıdaki şekilde kullanılmaktadır.

<?php 

if ( koşul )
{
// Koşul doğruysa yapılacak işlemler;
}

?>

 

Örnek:

Aşağıdaki kod yaşı 20'den büyük olanların askere gidebileceğini kontrol etmektedir. 20 yaşından küçük olduğunda ise işlem yapmayacaktır. Sadece if komutu kullanılmaktadır.

<?php

$yas=22;

if($yas > 20) 
{
    echo "Askere gidebilirsiniz";
}

?>

 

Php İf Else Komutu Kullanımı 

Php dilinde yazdığımız kodda koşulun hem doğruluğu hem de yanlışlığı için işlem yapılacaksa if - else komutu aşağıdaki şekilde kullanılır :

<?php

if ( koşul )
{
// Koşul doğruysa yapılacak işlemler;
}
else
{
// Koşul yanlışsa yapılacak işlemler;
}

?>

 

Örnek:

Aşağıdaki kod yaşı 20'den büyük olanların askere gidip gidemeyeceğini kontrol etmektedir. İf-else komutu kullanılmaktadır. 

<?php

$yas=22;

if($yas > 20) 
{
    echo "Askere gidebilirsiniz";
}
else
{
echo "Askere gidemezsiniz yaşınız küçük";
}

?>

 

Önceki Ders: Php Sabitler Sonraki Ders: Php Switch-Case