Php Döngüler

Php dilinde 4 farklı  döngü çeşidi bulunmaktadır. Php dilinde döngüler istenilen sayıda tekrar eden işlemleri yapmak için kullanılan kod bloklarına döngü denir. Php dili tarafından kullanılan döngüler:

 • For Döngüsü
 • While Döngüsü
 • Do-While Döngüsü
 • Foreach Döngüsü

Döngülerin yürütülmesini kontrol etmek için :

 • Break Komutu
 • Continue Komutu

komutları bulunmaktadır.

Php For Döngüsü

For döngüsü, programlama dillerinde başlangıç sayısından itibaren belirlenen koşul sağlanana kadar içine yazıldığı kod parçasını sırasıyla çalıştıran bir döngü çeşididir.

Php For Döngüsü Kullanımı

<?php

for(başlangıç değeri; koşul; artış miktarı )

{

//yapılacak işlemler

}

?>

 

Php For Döngüsü Örneği

Aşağıdaki php kodları ekrana 01234 yazan for döngüsü örneği'dir.

<?php

for($i=0; $i<5; $i++)
{

echo $i;

}

?>

 

Php While Döngüsü

While döngüsü koşul sağlandığı sürece devam eden döngü çeşidi'dir. While iken demektir. Yani koşul sağlanıyorken devam et döngü içindeki kod bloklarını çalıştır demektir.

Bilgi: While döngüsünde artış miktarı veya azalma miktarı girilmezse döngü kısır döngü olur. Yani sürekli dönme işlemi yapar ve döngü içinden çıkılmaz.

Php While Döngüsü Kullanımı

<?php

//Başlangıç değeri

while(koşul)
{

//çalıştırılacak kodlar

//Artış veya Azalma Miktarı

}

?>

 

Php While Döngüsü Örneği

While döngüsü ile ekrana 0123456789 yani rakamları yazmaktadır.

<?php

$x=0;

while(x<10)
{

 echo x;
 x++;

}

?>

 

Php Do-while Döngüsü

Döngünün en az bir kere çalışması istenilen durumlarda kullanılır, daha sonra koşulun doğruluğuna göre döngüye devam eder veya döngüden çıkma işlemi yapar. 

Bilgi: Do-while döngüsünde döngümüz koşul yanlış olsa bile bir kez çalışmaktadır.

Php Do-while Döngüsü Kullanımı

<?php

do {

//çalıştırılacak kodlar

} while(koşul);

?>

 

Php Do-while Döngüsü Örneği

Ekrana do-while döngüsü kullanılarak 9876543210 yazmaktadır.  Koşul sağlanırken >= operatörü kullanılmıştır yani 0'dan büyük veya eşit olduğu durumlarda çalışmaktadır.

<?php

$i=9;

do {

  echo $i;
  $i--;

} while(i>=0);

?>

 

Php Foreach Döngüsü

Foreach döngüsü diziler içindeki verileri çağırmak için kullanılır.  Foreach döngüsü dizi içindeki verileri sırasıyla değişkene atama işlemi yapar ve dizi içindeki elemanlar bitene kadar ardı ardına çalışma işlemi yapar.

Php Foreach Döngüsü Kullanımı

<?php

foreach ($dizi as $deger) 
{

 //çalıştırılacak kod
 echo $deger;

}
?>

 

Php Foreach Döngüsü Örneği

Aşağıdaki kod'da rakamlar isimli bir dizi oluşturduk. Rakamlar isimli dizimizdeki verileri yaz isimli değişkene sırasıyla atayarak ekrana yazdırma işlemi yapmaktadır. Ekrana 0123456789 yazma işlemi yapar. Dizi oluşturma işlemini detaylı bir şekilde incelemek isterseniz php diziler isimli dersimize bakabilirsiniz.

<?php

$rakamlar=array(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9);

foreach ($rakamlar as $yaz) 
{

 echo $yaz;

}
?>

 

Break Komutu

Break Komutu döngüyü kırmak için yani döngüden çıkmak için kullanılır.

Break Komutu Kullanımı

<?php

break;

?>
Break Komutu Örneği

x sayısı 3 olduğunda döngüyü kıracaktır yani döngüden çıkacaktır.

<?php

$x=0;

while(true)
{

$x++;

if($x==3){
 break;
}

}

?>

 

Continue Komutu

Continue komutu döngüye bir sonraki adımdan devam etmek için kullanılır. Bu komut kullanıldığında döngü bir sonraki adıma geçer. Örneğin: 4. adıma geldiğinde 4. adımda işlem yapma 5. adıma geç gibi işlemler yapmak için kullanılır.

Continue Komutu Kullanımı

<?php

continue;

?>
 
Continue Komutu Örneği

5. adımı atlayarak ekrana 012346789 yazmaktadır.

<?php

for($i=0; $i<10; $i++)
{

if($i==5)
{
continue;
}

echo $i;

}

?>

 

Önceki Ders: Php Switch-Case Sonraki Ders: Php Diziler