Php Diziler

Aynı türdeki verileri tek bir isim altında toplayan veri yapılarına dizi denir.  Diziler birden fazla metni veya sayıyı tek bir isim altında toplayabilmektedir. Örneğin : 20 öğrencili bir sınıftaki öğrencilerin isimlerini tek tek değişken tanımlamak yerine tek bir dizi altında toplayabilirsiniz.

Örneğin :

Aşağıdaki kod'da rakamları tek tek değişken halinde tanımlayıp atanabilmekte bir de dizi oluşturup atanabilmektedir. Toplamda 10 adet rakam olduğundan yapabilmekteyiz fakat daha fazla olsa binlerce gibi o zaman zorlanabiliriz tek tek değişken tanımlamakta, diziler bize zamandan ve karmaşıklıktan çok avantaj sağlamaktadır.

<?php

$rakam1=0;
$rakam2=1;
$rakam3=2;
$rakam4=3;
$rakam5=4;
$rakam6=5;
$rakam7=6;
$rakam8=7;
$rakam9=8;
$rakam10=9;

//Rakamlar bu şekilde tek tek değişken tanımlanıp girdirilebilir veya
//Dizi oluşturarak tek bir isim altında toplanabilir
//Örneğin:

$rakamlar = array(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9);

?>

Diziler 3'e ayrılmaktadır. Bunlar :

  • Tek Boyutlu Diziler
  • Çok Boyutlu Diziler
  • İlişkilendirilmiş Diziler

Dizi oluşturmak için array anahtar kelimesi kullanılmaktadır.

Php Tek Boyutlu Diziler

Tek boyutlu diziler tek eleman eklenebilen diziler'dir. Yani tek sütunlu bir tablo düşünün ve bunun içindeki elemanlar gibi düşünebilirsiniz. Tek boyutlu diziler içerisine sayısal veya metinsel değerler girdirilebilmektedir. 

Php Tek Boyutlu Dizi Oluşturma

Php dilinde tek boyutlu dizi oluşturmanın 2 farklı yöntemi bulunmaktadır. 

1. Yöntem :

<?php

$rakamlar= array(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9);

echo $rakamlar[0];

?>

2. Yöntem :

<?php

$sayi[0]=15;
$sayi[1]=20;
$sayi[2]=25;

echo $sayi[1];

?>

 

Php Çok Boyutlu Diziler

Çok boyutlu diziler içinde birden fazla dizi barındıran dizilerdir. Bu dizileri çok sütunlu tablolara benzetebiliriz. Aynı satırda birden fazla değer bulunan dizilere çok boyutlu diziler denmektedir. 

Örneğin tablo üzerinde iki boyutlu bir dizi oluşturalım.

  0 1
0  00 01
1 10 11
2 20 21
3 30 31

 

Php Çok Boyutlu Dizi Oluşturma

Php dilinde çok boyutlu dizi oluşturma işlemide iki farklı şekilde yapılmaktadır. Benim tavsiye ettiğin yöntem 1. yöntemdir ve herhangi bir döngü ile elemanlar dizi içerisine girdirilebilir.

1. Yöntem :

<?php

$dizi[0][0] = 00;
$dizi[0][1] = 01;
//1. satırdaki elemanlar girildi.

$dizi[1][0] = 10;
$dizi[1][1] = 11;
//2. satırdaki elemanlar girildi.

//Bu şekilde istediğiniz kadar çift boyutlu dizi girdirebilirsiniz.

?>

 

2. Yöntem :

<?php

$dersler= array(

array("Php Dersleri", "Html Dersleri"),
array("Css Dersleri", "JavaScript Dersleri")

);

//en basitinden iki boyutlu bir dizi oluşturduk.
//şimdi 
//00 : Php Dersleri
//01 : Html Dersleri
//10 : Css Dersleri
//11 : JavaScript Dersleri

echo $dersler[0][1];
//ekrana Html Dersleri yazacaktır.

?>

 

Php İlişkilendirilmiş Diziler

Php ilişkilendirilmiş diziler normalde 0,1,2 gibi sayılar ile çağırdığımız diziler yerine kendimizin verdiği isimler ile çağrılan dizilerdir. İlişkilendirilmiş diziler => işareti kullanılarak atanır.

Bilgi: İlişkilendirilmiş diziler çağırılırken " (çift tırnak), ' (tek tırnak) veya tırnaksız şekilde çağırılabilir. Fakat ' (tek tırnak) ile çağırılması en uygunu'dur.

Php ile İlişkilendirilmiş Dizi Oluşturma

<?php

$dersler= array("ders1"=>"Php", "ders2"=>"Html", "ders3"=>"Css", "ders4"=>"JavaScript");

echo $dersler[ders3];

?>

 

Php İlişkilendirilmiş Dizi Örneği:

<?php

$sayilar= array("sayi1"=>10, "sayi2"=>20, "sayi3"=>30);

echo $sayilar[sayi2];
?>

Dizilerde sıralama fonksiyonları :

  • sort() : Dizi içindeki verileri küçükten büyüğe veya A'dan Z'ye şekilde sıralamak için kullanılır.
  • rsort() : Dizi içindeki verileri büyükten küçüğe veya Z'den A'ya şekilde sıralamak için kullanılır.
  • asort() : İlişkilendirilmiş dizilerin içindeki verileri büyükten küçüğe veya A'dan Z'ye şekilde sıralamak için kullanılır.
  • ksort() : İlişkilendirilmiş dizilerin isimlerine göre artan şekilde sıralamak için kullanılır.
  • arsort() : İlişkilendirilmiş dizilerin içindeki verileri büyükten küçüğe veya Z'den A'ya şekilde sıralamak için kullanılır.
  • krsort() : İlişkilendirilmiş dizilerin isimlerine göre azalan şekilde sıralamak için kullanılır.
Önceki Ders: Php Döngüler Sonraki Ders: Php Fonksiyonlar