JS Yazım Kuralları

JavaScript dilinde programcının daha anlaşılır kod yapısı oluşturması ve daha okunabilir kodlar yazması için basit yazım kuralları vardır. Bu kurallar :

 • İsimlendirme
 • Özel karakter gösterimi
 • Açıklama satırları (yorum) ekleme

JavaScript Dili İsimlendirme Kuralları

JavaScript dilinde değişken,fonksiyonları veya nesneleri tanımlarken kullanacağımız bazı kurallar vardır. Bu kurallar :

 • Javascript dili küçük büyük harfe duyarlı bir dildir. Yani isim ve İsim değişkenleri birbirinden farklıdır.
 • Değişkenler ve fonksiyon isimleri alfabede bulunan harfler ile veya _ (alt tire) işareti ile başlamalıdır. Sayı ile başlayamaz.
 • Javascript dilinde kelimeler arasında boşluk bırakılmaz. Boşluk yerine _ (alt tire) işareti kullanılması önerilir.
 • JavaScript dili için özel olan anahtar kelimeler herhangi bir değişkene,fonksiyona veya nesneye isim olarak verilemez. JavaScript Dili Anahtar Kelimeleri: break, else, new, var, case, finally, return, void, catch, for, switch, while, continue, function, this, with, default, if, throw, double, delete, in, try, import, do, instanceof, typeof, public, abstract, enum, int, short, boolean, export, interface, static, byte, extends, long, süper, char, final, native, synchronized, class, float, package, throws, const, goto, private, transient, debugger, implements, protected, volatile

JavaScript Özel Karakter Gösterimi

JavaScript dilinde özel karakter kullanmamız gerekebilir. Bu özel karakterleri kullanmak için ekleyeceğimiz karakterin başına  (ters slaş) (ters eğik çizgi) eklememiz gerekmektedir.

 • Tek tırnak ekleme işlemi için (ters slaş) (ters eğik çizgi) işaretinin yanına ' işareti konulması gerekir.
 • Çift tırnak ekleme işlemi için (ters slaş) (ters eğik çizgi)  işaretinin yanına " işareti konulması gerekir.
 • Ve işareti ekleme işlemi için (ters slaş) (ters eğik çizgi)  işaretinin yanına & işareti konulması gerekir.
 • Alt satıra geçme işlemi için (ters slaş) (ters eğik çizgi) işaretinin yanına n işareti konulması gerekir.
 • Satır başı işlemi için (ters slaş) (ters eğik çizgi) işaretinin yanına r işareti konulması gerekir.
 • Tab tuşu işlemi için (ters slaş) (ters eğik çizgi) işaretinin yanına t işareti konulması gerekir.
 • boşluk tuşu işlemi için (ters slaş) (ters eğik çizgi) işaretinin yanına b işareti konulması gerekir.
 • Besleme oluşturma işlemi için (ters slaş) (ters eğik çizgi) işaretinin yanına f işareti konulması gerekir.

JavaScript Özel Karakter Kullanımı

JavaScript Özel Karakter Kullanımı

Kodu Çalıştır

JavaScript yazım kuralları isimli dersimiz bitmiştir. Bu dersimizde Javascript yazım kurallarından isimlendirme, özel karakter ekleme işlemlerinin ne olduğu ve nasıl yapıldığı hakkında bilgi verdik.

Önceki Ders: JS Nasıl Kullanılır? Sonraki Ders: JavaScript Yorum