JavaScript Yorum

JavaScript açıklama satırı yani yorum ekleme işlemi, kısaca kodları açıklamak için kullanılmaktadır. Açıklama satırları sayesinde başka bir programcı o kodları incelemeye başladığında nerede hangi işlem yapıldığını daha kısa sürede anlayacaktır. Açıklama satırları kodları daha anlışılır ve daha kullanışlı hale getirmek için kullanılabilir. 

Kısaca açıklama satırları kullanmak kodun ne işe yaradığı ve programda hangi işlemler yapıldığı hakkında bilgi vermek için kullanılır.

Bilgi: JavaScript dilinde açıklama satırı eklenen alanlar JavaScript dili tarafından yok sayılır ve çalıştırılmaz.

JavaScript açıklama satırları iki farklı şekilde kullanılmaktadır :

  1. Tek satırlı yorumlar için   //
  2. Çok satırlı yorumlar için /* …*/

Tek Satırlı Yorumlar

JavaScript dilinde tek satırı açıklama satırı yapmak için satırın önüne // işaretleri konmaktadır.

Tek Satır Yorum Ekleme Örneği

<script>

// tek satır açıklama satırı kullanımı
//alert("açıklama satırı kullanımı");

</script>

Kodu Çalıştır

Çok Satırlı Yorumlar

JavaScript dilinde birden fazla satırı açıklama satırı(yorum) haline getirmek için  /* işareti ve  */ işaretleri arasına yazılması gerekmektedir.

Çok Satır Yorum Ekleme Örneği

<script>

/* çok
satırlı 
yorum kullanımı */	

</script>

Kodu Çalıştır

JavaScript yorum (açıklama satırı) ekleme isimli dersimiz bitmiştir. Bu dersimizde Javascript yorum yani açıklama satırı ekleme işleminin ne işe yaradığı, ne için kullanıldığı, nerelerde ve nasıl kullanıldığı hakkında bilgi verdik.

Önceki Ders: JS Yazım Kuralları Sonraki Ders: JavaScript Çıktı