JavaScript Veri Türleri

Javascript dilinde veri türleri önemli bir kavramdır. Javascript dilinde ve diğer dillerde kod yazabilmek için :

  • Veri türleri
  • Tür Dönüşümleri
  • Türler Arası işlemler

hakkında bilgi sahibi olmamız gerekmektedir.

Javascript değişkenleri :

  • sayısal (int)
  • metinsel (string)
  • Boolean (true-false)
  • Diziler 
  • Nesne 

veri türlerine sahip bir dildir. Bu türler arası işlemler ve dönüşümler yapılabilmektedir.

Javascript Tür Dönüşümleri

Javascript dili dinamik bir dil olduğunda tür dönüşümlerini otomatik olarak kendisi yapmaktadır. Javascript dilinde değişkenleri string,integer, boolean tarzında tanımlamaya gerek yoktur. Değişkenler var anahtar kelimesi ile tanımlanmaktadır.

Bilgi: İlk başta metinsel veri girdiğimiz bir değişkene daha sonra sayısal veri girildiğinde veri tür dönüşümü otomatik olarak yapılmaktadır.

 

JavaScript Tür Dönüşümü Örnek 1:

Aşağıdaki kod sayısal bir değeri otomatik olarak metinsel bir değere dönüştürme işlemi yapmaktadır. 

<script>

var sayi=37;

sayi="Javascript Dersi";

</script>

 

JavaScript Tür Dönüşümü Örnek 2:

Aşağıdaki kod boolean yani true-false bir ifadeye sahip değişkeni metinsel bir türe dönüştürme işlemi yapmaktadır.

<script>

var kontrol=false;

kontrol="Javascript Dersi";

</script>

 

JavaScript Tür Dönüşümü Örnek 3:

Aşağıdaki kod sayısal (ondalıklı) bir değere sahip değişkeni boolean bir değişkene dönüştürme işlemi yapmaktadır.

<script>

var sayi=37.7;

sayi=true;

</script>

Bilgi: Örneklerden anlaşıldığı üzere tüm veri türleri arasında otomatik olarak tür değişimi yapılmaktadır.

 

JavaScript Türler Arası İşlemler

Javascript dilinde türler arası işlemler yapılabilmektedir. Javascript türler arası işlemler toplama ve çıkarma operatörü ile yapılmaktadır.

JavaScript Türler Arası İşlem Örnek 1:

Aşağıda bulunan kodlarda Merhaba metinsel bir veri türü ile 37 sayısal bir veri türünü birleştirme işlemi yapmaktadır. Bu işlem + (toplama) işareti ile yapılmaktadır.

Ekrana : Merhaba37 yazar.

<script>

var metin="Merhaba";
var sayi=37;

document.write(metin+sayi);

</script>

 

JavaScript Türler Arası İşlem Örnek 2:

Aşağıdaki javascript kodları'nda true ve sayı değerleri toplanmaktadır. Kodlarda true=1 değeri almaktadır, Kontrol ve sayı değerleri toplandığında ekrana 8 yazar.

<script>

var kontrol=true;
var sayi=7;

document.write(kontrol+sayi);

</script>

Bilgi: True =1 , False=0 değeri alır.

 

JavaScript Türler Arası İşlem Örnek 3:

Ekrana : AZKODtrue yazar.

<script>

var metin="AZKOD";
var kontrol=true;

document.write(metin+kontrol);

</script>

 

JavaScript Türler Arası İşlem Örnek 4:

Ekrana : -6 yazar

<script>

var kontrol=true;
var sayi=7;

document.write(kontrol-sayi);

</script>

 

JavaScript Türler Arası İşlem Örnek 5:

Ekrana : NaN yazar.

<script>

var isim="JavaScript Dersleri";
var sayi=1;

document.write(isim-sayi);

</script>

 

Önceki Ders: JavaScript Veri Girişi Sonraki Ders: JavaScript Akış Denetimi