JavaScript Nesneler

JavaScript Nesneler

 • Window Nesnesi
 • Navigator Nesnesi
 • Document Nesnesi
 • Form Nesnesi
 • Date Nesnesi
 • Math Nesnesi

 

Window Nesnesi

Tarayıcılar ile ilgili özellik ve metodların bulunduğu tarayıcı nesnesidir.

DefaultStatus Özelliği

Tarayıcının alt kısmındaki durum çubuğunda gösterilen mesajdır.  Script komutları arasında herhangi bir yere yazılabilir. Tarayıcıların bir kısmı bu özelliği desteklememektedir.

Kullanımı:

window.defaultStatus="Yazılacak yazı";

 

Alert Metodu

Kullanıcıyı bilgilendirmek için uyarı pencereleri oluşturmak için kullanılır

Kullanımı:

window.alert("uyarı");      

veya         

alert("uyarı");

 

Confirm Metodu

Yapılan işlem sonucu onay kutusu oluşturur. Onay kutusunun sonucu bir boolean yani doğru ya da yanlış olarak geri döner. True ya da false şeklinde alınan cevap ile programın akışı belirlenir.

Kullanımı:

var kontrol=confirm(“Onaylıyor musunuz”);

 

Close Metodu

Aktif olan sayfayı kapatmaya yarar.

Kullanımı:

window.close();

 

Prompt Metodu

Kullanıcıya dışarıdan veri girmek için kullanılır.

Kullanımı:

var isim=prompt("Lütfen isminizi giriniz.");

 

Open Metodu

Yeni bir pencere açmak için kullanılır.

Kullanımı:

window.open("https://www.azkod.com");

 

Print Metodu

Yazdırma penceresini açma işlemi yapmak için kullanılır.

Kullanımı:

window.print();

 

Find Metodu

Arama penceresinin açılmasını sağlar. Çoğu tarayıcı bu metodu desteklememektedir.

Kullanımı:

window.find();

 

moveTo Metodu

Sayfayı ekran üzerinde istediğimiz koordinata taşıma işlemi yapmak için kullanılır.

Kullanımı:

window.moveTo(500,800);


 

Navigator Nesnesi

Tarayıcı hakkında kullanıcıya bilgi vermek için kullanılan nesnelerdir.

 

appName Özelliği

Sayfanın açıldığı tarayıcı ismi görmek için kullanılır.

Kullanımı:

navigator.appName;

 

Örnek:

document.write("Tarayıcı ismi:"+navigator.appName);

 

appCodeName Özelliği

Tarayıcının kod adını görmek için kullanılır.

Kullanımı:

navigator.appCodeName;

Örnek:

document.write("Tarayıcı kod adı:"+navigator.appCodeName);

 

appVersion Özelliği

Tarayıcının versiyonunu yani sürümünü görmek için kullanılır.

Kullanımı:

navigator.appVersion;

Örnek:

document.write("Tarayıcı sürümü:"+navigator.appVersion);

 

BrowserLanguage Özelliği

Tarayıcının dilini görmek için kullanılır.

Kullanımı:

navigator.BrowserLanguage;

Örnek:

document.write("Tarayıcı sürümü:"+navigator.BrowserLanguage);

 

javaEnabled Metodu

Tarayıcıda java ayarının açık olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.

Kullanımı:

navigator.javaEnabled();

Örnek:

document.write("Tarayıcı java ayarı:"+navigator.javaEnabled());

 

 

Document Nesnesi

Tüm html dokümanı document nesnesi ile ifade edilmektedir. Sayfa içerisindeki herhangi bir elemana document nesnesi ile erişebilir özelliklerini değiştirebiliriz.

 

getElementById Metodu

Sayfa içerisinde id özelliği verilmiş herhangi bir elemanın özelliklerine ulaşmak için kullanılır.

 

getElementByName Metodu

getElementById ile aynı şekilde çalışır. Tek farkı id bilgisi yerine name bilgisini kullanır. Bazı html etiketleri grup olarak aynı ismi alır (radio düğmeleri, checkbox ) bu elemanlar için kullanılırken item( ) metodu ile bu elemanlara ulaşılabilir.

 

Write( ) Metodu

Sayfaya metinleri ve html içeriklerini yazdırmak için kullanılır.

 

 

Form Nesnesi

Kullanıcıdan bilgi almak, kullanıcılarla etkileşime geçmek, sitemize dinamik bir yapı katabilmek için kullanılan html elemanlarıdır.

 

Action Özelliği

Hazırladığımız form ile kullanıcıdan alınan bilgilerinin gönderileceği ve işleneceği adres için kullanılır.

Kullanımı:

<form action="site adresi" > … </form>

 

Method Özelliği

Form içerisinden girilen bilgilerin gönderileceği sayfaya nasıl gönderileceğini belirler.

İki şekilde gönderim yapar.

 • GET ile gönderdiğinde adres satırında gönderilen bilgiler açık şekilde gösterilir.
 • POST ile iletim yapıldığında bilgiler gizli olarak iletilir. Get’e göre oldukça güvenlidir.

 

 

Date Nesnesi

Tarih ve saat işlemleri için kullanılan metot ve özelliklerin bulunduğu nesnedir.

Kullanımı:

var tarih=new Date();

 

getDate( ) Metodu

Sistem saatinde ayın kaçıncı günü olduğu bilgisini bulmak için kullanılır.

Kullanımı:

var tarih=new Date();

document.write(tarih.getDate());

 

*** Not : Çalışan kodlar sonucunda sistem saatine göre 1-31 arası bir değer ekrana yazdırılacaktır.

 

getMonth( ) Metodu

0-11 arası ay bilgisini verir. Örnek : 0 : Ocak 1 : Şubat …. 11: Aralık

Kullanımı:

var tarih=new Date();

document.write(tarih.getMonth());

 

getFullYear( ) Metodu

Sistem saatine göre yıl bilgisini verir.

Kullanımı:

var tarih=new Date();

document.write(tarih.getFullYear());

 

getHours( ) Metodu

0-23 arası saat bilgisini verir.

Kullanımı:

var tarih=new Date();

document.write(tarih.getHours());

 

getMinutes( ) Metodu

0-59 arası dakika bilgisini verir.

Kullanımı:

var tarih=new Date();

document.write(tarih.getMinutes());

 

Math Nesnesi

Betik dilinin matematiksel işlemleri yapmak için kullandığı metot ve özelliklerin bulunduğu nesnedir.

 

Math Nesnesi Sabit Değerleri

Kullanımı:

document.write(Math.E); //eular sabiti

document.write(Math.PI); // pi değeri

document.write(Math.LN2); // logaritma 2 değeri

document.write(Math.SQRT1_2); // 1 sayısının karekökü

document.write(Math.SQRT2); // 2 sayısının karekökü

 

Random( ) Metodu

0 ile 1 arası rastgele sayı üretir.

Kullanımı:

document.write(Math.Random());

 

Round( ) Metodu

Sayıyı yuvarlamak için kullanılır.

Kullanımı:

document.write(Math.Round(49,45));  //ekrana 49 yazar

 

Pow(x,y) Metodu

x sayısının y. kuvvetini bulur. Yani xy

Kullanımı:

document.write(Math.Pow(2,5));  //ekrana 32 yazar 25

 

Sqrt( ) Metodu

Sayının karekökünü bulur.

Kullanımı:

document.write(Math.Sqrt(49));  // ekrana 7 yazar

 

Önceki Ders: JavaScript Olaylar