JavaScript Hazır Fonksiyonlar

parseInt( )

String ifadenin sayısal kısmını alarak tam sayıya çevirme işlemi yapar.

Kullanımı:

sayi=parseInt(sayi);

 

parseFloat( )

parseInt fonksiyonundan farkı sayısal ifadeleri ondalıklı olarak da almak için kullanılır.

Kullanımı:

sayi=parseFloat(sayi);

 

String( )

Değişken içindeki verileri string yapmak için kullanılır.

Kullanımı:

sayi=string(sayi);

 

Number( )

String ifadeyi sayısal değer yapmak için kullanılır.

Kullanımı:

veri=Number(veri);

 

Önceki Ders: Javascript Fonksiyonlar Sonraki Ders: JavaScript Olaylar