JavaScript Döngüler

İstediğimiz sayıda tekrar eden işlemleri yaptırmak için kullandığımız kodlara döngü denir.

3 çeşit döngü vardır:

  • For
  • While
  • Do-while

JavaScript For Döngüsü

Belirlenen başlangıç değerinden itibaren belirtilen koşul sağlanana kadar içine yazıldığı kod parçasını ardı ardına çalıştıran bir döngü çeşididir.

JavaScript For Döngüsü Kullanım Şekli :

for(başlangıç değeri;  koşul;  artış değeri )

{

//yapılacak işlemler

}

 

JavaScript For Döngüsü Örneği :

0'dan 10'a kadar ekrana for döngüsü ile yazan kod. Ekrana : 0123456789

<script>

for(var i=0; i<10; i++)

{

document.write(i);

}

</script>

 

JavaScript For Döngüsü Örneği 2:

0'dan 5'e kadar ekrana alt alta for döngüsü ile yazan kod. 

<script>

for(var i=0; i<5; i++)

{

document.write(i+"<br>");

}

/* Ekrana
0
1
2
3
4  */
</script>

 

JavaScript For Döngüsü Örneği 3:

For döngüsü ile 100'den 0 a kadar azaltarak yazan kod.

<script>

for(var i=100; i>0; i--)

{

document.write(i);

}

</script>

 

 

JavaScript While Döngüsü

While döngüsü bir koşul sağlanıyorken dönmeye devam eden döngülere while döngüsü denir. Koşul yanlış ( false ) sonucunu verdiği zaman ise sonlandırılır. Kaç kez çalışacağı bilinmediği zamanlarda while döngüsü kullanılır.

Bilgi: While : iken demektir. Koşul sağlanıyorken işlem yap.

Bilgi: while döngüsünün içinde artırma veya azaltma işlemi yapılmazsa döngü sonsuz döngü olur.

 

JavaScript While Döngüsü Kullanımı:

while(koşul)

{

yapılacak işler;

}

 

JavaScript While Döngüsü Örneği:

<script>

var sayi=0;

while(sayi<5)
{

  document.write(sayi);
  sayi++;

}

</script>

 

JavaScript Do-While Döngüsü

Döngünün en az bir kere çalıştırılması istenilen durumlarda do-while döngüsü kullanılır.

JavaScript Do-While Döngüsü Kullanımı:

do {

//yapılacak işler;

} while(koşul);

Bilgi: Döngümüz koşul yanlış olsa bile bir kez çalışır.

 

JavaScript Do-While Döngüsü Örneği:

<script>

var i=0;

do {

   document.write(i);
   i++;

} while(i<5);

</script>

 

Önceki Ders: JavaScript Akış Denetimi Sonraki Ders: JavaScript Diziler