JavaScript Değişkenler

Değişkenler tüm programlama dillerinde bulunmaktadır ve hepsi aynı işlemi yapmaktadır. Değişkenlerin yaptığı işler kullanacağımız değerleri bellekte belirli kriterlere göre saklamaktır.

JavaScript dilinde değişken bellekte kullanacağımız değerleri saklayan alanlara değişken denir.

JavaScript dilinde değişkenler benzersiz yani birbirinden farklı isimlerde olması gerekmektedir. 

JavaScript dilinde değişken oluşturma işlemi variable (değişken) kelimesinin kısaltması olan  var kelimesi ile birlikte kullanılmaktadır. Yani değişkenleri oluştururken değişken isminin önüne var kelimesini eklememiz gerekmektedir.

JavaScript dilinde değişken tanımlanırken (ı, Ş,İ, Ğ, ğ, ş, ü, Ü, ö, Ö, ç, Ç ) Türkçe karakterleri kullanmamamız gerekmektedir.

JavaScript dilinde hangi türden değişken tanımlarsak tanımlayalım boolean, sayısal, string için var kelimesi kullanılmaktadır.

JavaScript Değişken Tanımlama Kuralı :

var degisken_ismi;

JavaScript Değişken Örnekleri :

Javascript sayısal, metinsel (yazı içeriği tutan), ondalıklı sayı ve boolean(kontrol-doğruluk) değişken tanımlama örneklerini inceleyebilirsiniz.

Sayısal Değişken Tanımlama Örneği:

var sayi=37;

Kodu Çalıştır

Metin Değişken Tanımlama Örneği:

var ad="AZKOD ile JavaScript Dersleri";

Kodu Çalıştır

Ondalıklı Sayı Değişken Tanımlama Örneği:

var ortalama=49.5;

Kodu Çalıştır

Boolean Değişken Tanımlama Örneği:

var kontrol=true;

Kodu Çalıştır

***Bilgi: JavaScript Boolean :

True : Doğru

False : Yanlış

JavaScript değişkenler isimli dersimiz bitmiştir. Bu dersimizde değişken nedir, javascript dilinde değişken nasıl tanımlanır ve değişkenlerin nasıl kullanıldığı hakkında bilgi verdik.

Önceki Ders: JavaScript Çıktı Sonraki Ders: JavaScript Operatörler