Html Çizgi

Html dilinde yatay çizgi ekleme işleminin nasıl yapıldığı, nasıl kullanıldığını, hr etiketinin parametresiz kullanımı ve hangi parametrelere sahip olduğunu, bu etiketin parametrelerle nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Html dilinde yatay olarak çizgi eklemek için <hr> etiketi kullanılmaktadır.  <hr> etiketi html dilinde görünüm düzenleme etiketleri arasında yer almaktadır. 

<hr> etiketi Horizontal Rules kelimelerinin baş harflerinden gelmektedir. Hr etiketi tek başına kullanılabildiği gibi kendine ait parametreler ile bazı özellikler de eklenebilmektedir. Hr etiketinin ilk olarak parametresiz olarak öğrenelim daha sonra parametreleri ile birlikte kullanacağız.

Hr Etiketi Kullanımı : 

<p> Azkod paragraf 1</p>
<hr> 
<p> Azkod Paragraf 2</p>

Kodu Çalıştır

Hr etiketinde yatay çizginin kalınlığını, genişliğini ve hangi konumda olacağını belirlemek için bazı parametreler vardır. <hr> yatay çizgi ekleme etiketinin 3 parametresi bulunmaktadır. Bu parametreler :

  • size
  • width 
  • align

Hr Size Parametresi

Hr etiketinde size parametresi yatay çizginin kalınlığını belirlemek için kullanılır.

Hr Etiketi Size Parametresi Kullanımı:

<hr size="2">

Kodu Çalıştır

Hr Width Parametresi

Yatay çizginin genişliğini yani uzunluğunu belirlemek için kullanılır.

Hr Etiketi Width Parametresi Kullanımı:

<hr width="500">

Kodu Çalıştır

Hr Align Parametresi

Yatay çizginin konumunu belirlemek için kullanılır. (Right: Sağa yaslı, Left: Sola yaslı, Center: Ortada )

Hr Etiketi Align Parametresi Kullanımı:

<hr width="100" align="right">

Kodu Çalıştır

 

Önceki Ders: Html Biçimlendirme Sonraki Ders: Html Yorum