Bootstrap Jumbotron

Bootstrap jumbotron önemli içerikleri daha fazla belirgin hale getirmek için büyük gri kutu içinde göstermek için kullanılmaktadır.

Bootstrap jumbotron özelliğini eklemek için jumbotron sınıfı kullanılmaktadır. Jumbotron sınıfı kullanıldığında kutu içine eklenen içeriğin boyutları da büyük olarak görüntülenir.

Bilgi: Jumbotron içine tüm html ögeleri ile oluşturduğunuz içerikler eklenebilmektedir.

Jumbotron Sınıfı Kullanımı

<div class="jumbotron"> 

Bootstrap Jumbotron Sınıfı 

</div>

 

Tam Genişlikte Jumbotron

Tam genişlikte jumbotron yani sayfadaki genişliği tamamen kaplayan jumbotron eklemek için .jumbotron-fluid sınıfı kullanılmaktadır. İçeriğimizin düzgün görüntülenebilmesi için ise .container veya .container-fluid sınıfı ile kullanılmaktadır.

Bootstrap .jumbotron-fluid Sınıfı Kullanımı

<div class="jumbotron jumbotron-fluid"> 

<div class="container">

   <h1> Bootstrap Jumbotron-fluid Sınıfı </h1>

</div>

</div>
Önceki Ders: Bootstrap Resimler Sonraki Ders: Bootstrap Uyarılar