Arduino Potansiyometre ile Servo Motor Kontrolü

Servo motorlar arduino programlama kartı ile potansiyometreler yani ayarlı dirençler ile kontrol edilebilmektedir. Resimde görülen bağlantıları yaptığımız takdirde ve gerekli olan kodları yüklediğimiz zaman potansiyometremiz ile servo motor kontrolü yapabileceğiz.

Arduino Potansiyometre ile Servo Motor Kontrolü İçin Gerekli Bağlantı Şeması:

Arduino Potansiyometre ile Servo Motor Kontrolü Bağlantı Şeması

Arduino Potansiyometre ile Servo Motor Kontrolü İçin Gerekli Kod:

#include <Servo.h> 

Servo myservo;   

int potpin = 1;  // A1 analog 1 girişine bağlantıyı yapıyoruz

int deger;   

void setup() {   
myservo.attach(13); 
}   

void loop() {  
 
deger= analogRead(potpin);   // Potansiyometredeki değeri okuyoruz
deger = map(deger, 0, 1023, 0, 179);  
myservo.write(deger);   // servo motorumuzu gelen değer ile hareket ettiriyoruz
delay(15);

}

 

Önceki Ders: Arduino ile Servo Motor Kontrolü Sonraki Ders: Arduino ile Hc-Sr04 Mesafe Sensörü Kullanımı