Arduino ile Robot Kol Yapımı

Arduino ile robot kol projesinin nasıl yapıldığını ve hangi malzemelerin kullanıldığı hakkında bilgi verildi.

Arduino ile Robot Kol Yapımı

Arduino ile Robot Kol Devresi Bağlantı Şeması

Arduino ile Robot Kol Yapımı Bağlantı Şeması

Arduino ile Robot Kol Yapımı İçin Gerekli Malzemeler

 • 1 Adet Arduino
 • 4 Adet Potansiyometre (Ayarlı Direnç)
 • 4 Adet Servo Motor (SG90 Servo motor fiyat ve performans olarak iyidir)
 • 1 Adet Bread Board
 • 4,5 Volt Pil
 • Kablolar

 

Arduino ile Robot Kol Kodları

#include <Servo.h>

Servo birinciservo;

int potpinbirinci=0;

int deger1;


Servo ikinciservo;

int potpinikinci=1;

int deger2;Servo ucuncuservo;

int potpinucuncu=2;

int deger3;Servo dorduncuservo;

int potpindorduncu=3;

int deger4;


void setup()
{
 birinciservo.attach(13);
 ikinciservo.attach(12);
 ucuncuservo.attach(11);
 dorduncuservo.attach(10);
}

void loop()
{

 //1. servo
 deger1=analogRead(potpinbirinci);
 deger1=map(deger1,0,1023,0,179);
 
 birinciservo.write(deger1);
 
 delay(15);
 
 //2.servo
 deger2=analogRead(potpinikinci);
 deger2=map(deger2,0,1023,0,179);
 
 ikinciservo.write(deger2);
 
 delay(15);
 
 //3.servo
 deger3=analogRead(potpinucuncu);
 deger3=map(deger3,0,1023,0,179);
 
 ucuncuservo.write(deger3);
 
 delay(15);
 
 
 //4. servo
 deger4=analogRead(potpindorduncu);
 deger4=map(deger4,0,1023,0,179);
 
 dorduncuservo.write(deger4);
 
 delay(15);
 
 
}

 

Önceki Ders: Arduino ile Karanlıkta Harekete Duyarlı Led