Arduino Değişkenler

Arduino programlama dilinde verileri bellekte saklamak için kullandığımız isimlere değişken denmektedir. Tüm programlama dillerinde değişkenler bulunmaktadır C# değişkenler, Javascript değişkenler isimli derslerimizde değişkenlerden bahsetmiştik. 

Arduino programlama dilinde:

  • int
  • byte
  • unsigned int
  • long
  • unsigned long
  • float
  • double
  • bool
  • char
  • String

türlerinde değişkenler bulunmaktadır.

Sayısal ifadeleri kullanmak için int, byte, unsigned int, long, unsigned long, float, double değişkenleri, doğruluk veya kontrol işlemleri için bool değişkeni, metinsel ve karakter ifadeleri için char ve string değişkenleri kullanılmaktadır.

Arduino Değişken Kullanımı

Arduino programlama dilinde değişkenleri kullanırken ilk olarak değişken tipi yazılır, daha sonra boşluk bırakılır ve değişkene vereceğimiz isim yazılır ve = (eşittir) operatörü ile uygun değer değişkene atılır.

int sayi=5;

bool kontrol=true; veya bool kontrol=1;

 

Önceki Ders: Arduino Seri Haberleşme Sonraki Ders: Arduino Sabitler